Overzicht mutaties

In de vrije natuur treden soms mutaties op bij vogels. Deze mutaties verdwijnen vaak ook weer net zo snel als ze gekomen zijn, daar de natuur deze vogels ziet als een zwakkere vogel en dat deze vogel zich vaak niet voortplant. Komt zo'n vogel echter in het bezit van mensen, dan kan zo'n mutatie behouden worden en kan er voor nageslacht gezorgt worden.

Ook bij vogels die in gevangenschap gehouden worden treden mutaties op, deze worden echter vaak hele snel vast gelegd, daar deze mutaties heel snel opvallen. Welke mutaties er inmiddels in gevangenschap zijn ontstaan, zal ik hieronder in een overzicht weergeven.

Voordat we aan het overzicht beginnen, eerst even een uitleg over de verschillende kleurstoffen die in een vogel aanwezig kunnen zijn.

Eumelanine:
Uitleg: Eumelanine is kleurstof variërend van diep zwart tot licht grijs. Daarnaast kan hij ook bruin van kleur zijn.

Phaeomelanine:
Uitleg: Phaeomelanine is roodbruine kleurstof

Carotenoïde:
Uitleg: Carotenoïde is kleurstof variërend van rood via oranje tot geel

AGAAT


Werking: Geslachtsgebonden recessief
Invloed: De mutatie agaat verminderd het afzetten van eumelanine en pheaomelanine
Opgetreden bij: Kanaries, Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen: Bij kromsnavels heet deze mutatie pallid of lime

BRUIN


Werking: Geslachtsgebonden recessief
Invloed: De mutatie bruin belet het doorvloeien van het eumelanine en laat deze stoppen in de diverse tinten bruin.
Opgetreden bij: Kanaries, Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen: Bij grondvogels en kromsnavels wordt deze mutatie vaak cinnamon genoemd.

GRIJS


Werking: Autosomaal recessief
Invloed: De mutatie grijs verhinderd het afzetten van phaeomelanine
Opgetreden bij: Kanaries, Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen:

INO SL


Werking: Geslachtsgebonden recessief
Invloed: De mutatie ino SL verhinderd bijna volledig het afzetten van het eumelanine en het phaeomelanine. Het bruin eumelanine wordt niet of nauwelijks aangetast
Opgetreden bij: Kanaries, Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen:

ISABEL


Werking: Autosomaal recessief
Invloed: De mutatie isabel verhinderd volledig het afzetten van eumelanine
Opgetreden bij: Kanaries, Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen:

OPAAL


Werking: Autosomaal recessief
Invloed: Deze mutatie zet het pigment niet af in de buitenzijde van de veer, maar aan de binnenzijde.
Opgetreden bij: Kanaries, Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen:

ROODBRUIN


Werking: Autosomaal recessief
Invloed: De mutatie roodbruin verhinderd het afzetten van zwart eumelanine. Bruin eumelanine wordt niet aangetast. Het phaeomelanine is (vaak) versterkt zichtbaar.
Opgetreden bij: Prachtvinken, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels
Opmerkingen:

ALGEMENE OPMERKING: Door de complexheid en de grote verscheidenheid aan mutaties binnen alle soorten vogels zal dit overzicht gefaseerd worden uitgebreid. In het overzicht hieronder zal ik wijzigingen in het overzicht aangeven
< november 2015: Agaat, Bruin, Grijs, InoSL, 7-12-2015: Isabel, Opaal, Roodbruin.