Vogeltuberculose

Vogeltuberculose wordt veroorzaakt een bacterie en veroorzaakt ontstekingen in het lichaam.

De bacterie:
De bacterie Mycobacterium Avium, nauw verwant aan de menselijke variant (Mycobacterium tuberculosis), veroorzaakt een infectieziekte. Het meeste komt hij voor in de longen (ruim 50%), maar ook andere organen kunnen besmet worden. Mensen met een laag immuunsysteem bv HIV, leukemie, enz) zijn extra gevoelig voor deze bacterie. Bij de vogels wordt de bacterie het meest aangetroffen in de milt, lever, darmen en het beenmerg.

De besmetting:
De besmetting bij vogels vind plaats via het oppikken van uitwerpselen van besmette dieren, maar ook door het opeten van besmette kadavers. Daarnaast kan de besmette via de handen worden overgebracht op de mens.

Wie kan besmet raken:
Iedereen (zowel vogels, als mensen) kan besmet raken met deze bacterie.

Ziekteverschijnselen:
De bacterie kan de volgende klachten en verschijnselen veroorzaken;

  • Hoesten
  • Moeheid
  • Koorts
  • Nachtelijk zweten
  • Vermagering

Voorkomen besmetting:
Mochten uw vogels besmet zijn geraakt, dan is een volledige reiniging van uw verblijven noodzakelijk. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om de bodem af te graven, daar de bacterie diverse jaren kan overleven in de grond.
Mensen dienen goede hygiƫnische maatregelen te treffen om verspreiding te voorkomen.

Behandeling van de vogel:
De vogel kan hier niet tegen behandeld worden en zal moeten worden afgemaakt om verdere besmetting te voorkomen

Behandeling van de mens:
Het behandelen van mensen die besmet zijn met de bacterie is een lastig proces. Behandelingen duren soms maanden om de bacterie uit te roeien.

Omgang met omgeving:
Men mag gewoon contact hebben met andere mensen. Overdracht van mens op mens is niet bekend.

Vragen:
Mocht u naar aanleiding van voorstaand verhaal nog vragen hebben, neem dan contact op met uw eigen huisarts. U kunt ook contact opnemen met de GGD in uw eigen regio.