Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester

Onder deze naam wil ik de mensen de gelegenheid geven om mee te kijken over de schouder van de keurmeester. Uiteraard kunnen we dat op deze website niet letterlijk realiseren, maar we gaan middels de artikelen van Ton Koenen, keurmeester tropische vogels bij de N.B.v.V., kijken hoe een keurmeester naar de vogels kijkt.

Ton heeft er voor gekozen om dit te doen middels eenvoudig taalgebruik, zodat iedere liefhebber begrijpt wat er geschreven wordt. Daarnaast heeft hij er voor gekozen om de 5 rubrieken zoals deze op een keurbriefje staan te volgen. Hierdoor krijgt het verhaal een duidelijke lijn, die bij ieder besproken vogelsoort gelijk is.

Achter iedere vogelsoort staat tussen de haakjes een nummer. Deze nummers komen overeen met het nummer uit onderstaande kolom. Voor de (beginnend) liefhebber is het raadzaam om de artikelen in deze volgorde te lezen. Dit omdat in bepaalde artikelen zaken worden aangehaald die in een eerder artikel zijn behandeld.

Nr.Soort vogelNr.Soort vogelNr.Soort vogel
1Gouldamadine9Zilverbekje17Diamantvink
2Japanse Meeuw10Blauwfazantje18Bandvink
3Zebravink11Maskeramadine19Binsenastrilde
4Gordelgrasvink12Lachduif20Java Bronzeman
5Diamantduif13Dornastrilde21Timor zebravink
6Chinese dwergkwartel14Roodsnavelspitsstaartamadine22Japanse kwartel
7Europese sijs15Loodbekje23Reuzenekstertje
8Rijstvogel16Putter  

De artikelen zijn na plaatsing in het clubblad van vogelvereniging Het Bonte Boertje gepubliceerd op hun website. Daarnaast heeft Ton ze beschikbaar gesteld om ze te gebruiken op deze website. Op deze plaats wil ik Ton daarom nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van deze artikelen. Ton is voor dit moment gestopt met het schrijven van artikelen (zie laatste alinea van artikel 23 (Reuzenekstertje)). Mochten er in de toekomst nog artikelen geschreven gaan worden, dan zullen deze uiteraard ook op deze site gepubliceerd gaan worden.

AANVULLING:

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend. Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan. Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.