Vogelbonden - Speciaalclubs algemeen

In Nederland, maar ook in de overige landen van de wereld, zijn in de loop der jaren vele bonden en speciaalclubs opgericht en ontstaan, maar ook zijn er weer opgeheven of samengegaan. Ik ga in dit gedeelte van de website proberen een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de bonden en speciaalclubs die er (geweest) zijn.

Het is helaas ondoenlijk om een 100 procent kloppend overzicht te maken. Dit mede door het gegeven dat over sommige bonden en/of speciaalclubs nauwelijks of geen informatie bewaart is gebleven.

Toch is het een wens van mij om de overzichten zo compleet mogelijk te maken en te houden. Mocht u dus aantoonbare informatie hebben die een overzicht verder compleet kan maken of kan uitbreiden, dan ben ik daar uiteraard in geïnteresseerd.

Op de contactpagina vind u het mailadres om deze informatie te delen met mij. Ik wil u bij voorbaat al bedanken voor de genomen moeite om mij verder te helpen