Erfelijkheid

Welkom in het "saaiste" gedeelte, volgens sommige mensen, van deze website. Ik schrijf voorgaande bewust, daar ik weet dat de erfelijkheid en de daarmee gepaard gaande gesprekken vaak niet erg interessant zijn. Maar als u een beetje begaand bent met de vogelhobby, dan kunt u niet om het begrip "erfelijkheid" heen. Bij ieder kweekkoppel dat u opzet is het toch prettig om vooraf te weten wat u mag verwachten als kweekresultaat en welke kleurslagen jongen u mag verwachten.

Stel dat u totaal geen idee hebt waar het over gaat, dan kunt u zomaar twee vogels aan elkaar paren die uiteindelijk geen jongen voortbrengen. U geeft dan misschien wel de vogels de schuld, maar het kan makkelijk zijn dat u als liefhebber er even naast zit en twee vogels aan elkaar gepaard hebt die geen jongen kunnen voortbrengen. Nu denk u misschien kan dit dan? Ja, dit kan zeker. Bij sommige mutaties ontstaat namelijk de zogenaamde lethaal factor, die er voor zorgt dat er geen jongen geboren worden, daar deze in het ei al afsterven.

Ik hoop dat voorgaande uw ogen een beetje geopend heeft en dat u de moeite gaat nemen om u te verdiepen in de erfelijkheidsleer van uw vogels. Ik wil u daar graag bij helpen en heb daarom aan de linkerzijde allerlei menu items gemaakt die u een beetje wegwijs maken in deze grote onbekende wereld van de erfelijkheid. Maar ook voor mensen die wel de weg weten in het land van de erfelijkheid kan het handig zijn om te kijken wat er allemaal onder de diverse menu items zit. U vind er namelijk ook diverse voorbeelden, die weer kunnen helpen om de wat complexere berekeningen te maken.

Gemakshalve zet ik hieronder middels een korte beschrijving neer wat u ongeveer mag verwachten bij een menu item

Het ontstaan
Dit geeft een korte uitleg over de ontdekker van de erfelijkheidsleer en een opsomming van de verschillende mutatievormen.

Vierkant van Punnett
Uitleg over het berekeningsvierkant voor mutatie uitkomsten

Geslachtsgebonden vererving
Uitleg over deze vorm van vererving, inclusief een voorbeeld.

Autosomale recessieve vererving
Uitleg over deze vorm van vererving, inclusief een voorbeeld.

Autosomale dominante vererving
Uitleg over deze vorm van vererving, inclusief een voorbeeld.

Berekening meerdere mutaties
Voorbeelden over de uitkomst van het koppelen van vogels die meerdere mutaties bij zich dragen.

Overzicht mutaties
Hier vindt u een (zo compleet mogelijk) overzicht van alle mutaties zoals we die op dit moment kennen