Wet- en regelgeving

In dit gedeelte van de website wil ik u meenemen in de grote wirwar rondom de diverse wetten en daarbij behorende regels die van toepassing zijn op ons als vogelliefhebbers.

Ik ga hier absoluut niet roepen dat ik alles op dit gebied weet, maar door mijn speurtocht in de diverse wetboeken en de daarbij behorende regelgeving, heb ik wel veel kennis opgedaan, die ik graag met jullie wil delen.

Onder bepaalde voorwaarden mag u handelen in beschermde soorten. Daarbij maken we onderscheid tussen regels op internationaal, Europees en nationaal niveau.

Op internationaal niveau zijn de regels over invoer en (weder)uitvoer in het CITES-Verdrag vastgelegd. Deze regels gelden voor alle landen buiten de EU. Maar een individueel CITES-land kan strengere regels hebben. Vraag dit altijd na bij het betreffende land.

Op Europees niveau zijn deze regels over invoer en (weder)uitvoer voor Europa in Verordeningen overgenomen. Daarnaast zijn er regels over eigendomsoverdracht, commerciële handelingen en vervoer. Deze regels gelden dus voor alle EU-landen waaronder ook Nederland.

Op nationaal niveau zijn in de Flora- en faunawet overtredingen van de Europese regels strafbaar gesteld en is een bezitsverbod ingevoerd voor bepaalde soorten die onder CITES vallen. Deze regels zijn dus alleen van toepassing op Nederland.

Een groot aantal soorten wordt via internationale regelgeving beschermd. Voor de internationale handel is vooral het CITES-verdrag van belang. CITES staat voor; Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora en is voor het eerst in 1975 in werking getreden. Het verdrag reguleert de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en producten hiervan. Inmiddels hebben 181 landen (juli 2015) dit verdrag ondertekend.

De Europese Unie heeft onder meer voor de uitvoering van het CITES-verdrag nadere regels opgesteld ter bescherming van dieren en planten. Dit heeft onder meer geleid tot de CITES-Basisverordening, ook wel EU-Basisverordening genoemd, en de daarop gebaseerde uitvoeringsverordeningen. In Nederland heeft deze EU-Basisverordening zijn beslag gekregen in de Flora- en faunawet.

Transport van vogels
Ook voor het transport van vogels zijn regels, die zijn opgenomen in een transportverordening. U mag niet zomaar vogels over lange afstanden vervoeren (koop èn verkoop).

Verkoop parkieten en papegaaien
Bij verkoop van alle soorten parkieten en papegaaien aan de handel bent u verplicht een eigenaarverklaring te ondertekenen, dit i.v.m. met risico op papegaaienziekte.