Autosomaal dominante vererving

De autosomale dominante vererving is een vererving die zich gelijk laat zien in de vogel. Een vogel kan dus niet split zijn voor een dominate vererving. Een voorbeeld hiervan is de pastel mutatie. deze is direct zichtbaar bij een vogel en kan zich dus niet op een later tijdstip openbaren, zoals een recessieve vererving dit wel kan.

In het schema hieronder wordt niet gesproken over een man of pop, maar over ouder 1 of ouder 2. Dit omdat een pop ook een mutatie bij zich kan dragen.

Als je kijkt naar het schema, dan zie je dat paring 3 wordt afgeraden. Bij deze paring treed de zogenaamde letaalfactor op, hierdoor zullen er geen jongen geboren worden. Deze jongen sterven door deze letaalfactor af in het ei. Ik wil u er wel op wijzen dat deze factor alleen aanwezig is bij vogels die een volledige dominante mutatie bezitten, er zijn namelijk ook onvolledige dominante mutaties. Bij die vogels zullen er uit paring 3 wel jongen geboren worden.

 

Ouders

Jongen

  Ouder 1 Ouder 2 man + pop
1 Wildkleur Wildkleur Wildkleur 100%
2 Wildkleur Mutatie Wildkleur 50%

Mutatie 50%
3 Mutatie Mutatie Geen jongen wegens letaal factor

Bovenstaande kan alleen worden toegepast als iedere vogel ten hoogste 1 mutatie bij zich draagt. Dit dient uiteraard wel dezelfde mutatie te zijn.