Autosomaal recessieve vererving

De uitleg van deze vererving lijkt veel op die van de geslachtsgebonden vererving, alleen wordt in het schema hieronder niet gesproken over man of pop, maar over ouder 1 of ouder 2. Dit omdat een pop ook een mutatie bij zich kan dragen.

Als je kijkt naar het schema, dan zie je dat bepaalde paringen de voorkeur hebben en wel die met nummer 1, 5 en 6. Dit omdat de uitkomst van deze paring geen verrassingen kent, daar de jongen gelijk te herkennen zijn. Paring 3 wordt gebruikt om het formaat van de vogel op te waarderen, daar een wildkleur vogel in de praktijk vaak groter is dan een mutatie. Paring 2 en 4 worden niet aangeraden, omdat bijna alle jongen zogenaamde "kanssplitten" zijn. Je kunt aan de buitenkant niet zien of de vogel split is, dit kun je alleen maar te weten komen door met deze jongen verder te kweken.

 

Ouders

Jongen

  Ouder 1 Ouder 2 man + pop
1 Wildkleur Wildkleur Wildkleur 100%
2 Wildkleur Wildkleur split mutatie Wildkleur 50%

Wildkleur split mutatie 50%
3 Wildkleur Mutatie Wildkleur split mutatie 100%
4 Wildkleur split mutatie Wildkleur split mutatie Wildkleur 25%

Wildkleur split mutatie 50%

Mutatie 25%
5 Wildkleur split mutatie Mutatie Wildkleur split mutatie 50%

Mutatie 50%
6 Mutatie Mutatie Mutatie 100%

Bovenstaande kan alleen worden toegepast als iedere vogel ten hoogste 1 mutatie bij zich draagt. Dit dient uiteraard wel dezelfde mutatie te zijn.