Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Bandvink

Deze aflevering zullen we het eens gaan hebben over een vogel die binnen onze vereniging regelmatig besproken is, namelijk de Bandvink. Overigens is dit een vogel die we niet op alle tentoonstellingen tegen komen. Als ze al ter keuring worden aangeboden, dan is er nog veel variatie in de kwaliteit van de aangeboden vogels.

De Bandvink wordt overigens al lang door de liefhebbers gehouden. Sommigen hebben zich er in gespecialiseerd en bij een ander vliegen ze gewoon vrij door de volière. Dat er in de loop der jaren veelvuldig is gekweekt met deze vogels, mag blijken uit het aantal mutaties dat zich bij deze soort al hebben voorgedaan. Daarnaast zijn er van deze soort ook nog eens drie ondersoorten bekend. Deze vogels zijn van oorsprong afkomstig uit Afrika en het zijn beslist geen eenvoudige vogels, zoals je ook wel eens hoort beweren door de liefhebbers. Het zijn namelijk vogels met veel tekeningpatronen en dat is dan gelijk een moeilijkheidsgraad voor het mee doen aan een tentoonstelling. Het lijkt me namelijk nogal duidelijk dat er daardoor best eens een foutje op kan treden bij een vogel die kan leiden tot punten aftrek. Zoals gebruikelijk gaan we de vogels bekijken aan de hand van de rubrieken op het keurbriefje. Deze vogels worden ook gekeurd op het gele tropenbriefje. Vanaf nu zullen we gelijk te punten gaan hanteren die de keurmeesters vanaf het komende tentoonstellingsseizoen gaan toepassen. Deze toepassingen geven geen aardverschuiving te zien, alleen worden de punten van het gele conditiebriefje gelijk getrokken met de keurbriefjes van een standaardkeuring. Men hoeft dus beslist niet bang te zijn dat de vogels daar minder punten van zouden kunnen gaan krijgen. Overigens zijn alle rubrieken hetzelfde gebleven en dat is dus makkelijk voor deze artikelen reeks.

Als eerste kijken we naar het fysieke deel van de vogel welke gevraagd worden in de rubriek 1.
De Bandvink is van nature een volslanke vogel. Hiermee willen we niet zeggen dat het een geblokte vogel moet zijn zoals bijvoorbeeld een zebravink. Het moet een vogel zijn die een stevige indruk moet maken met een goed gevulde borst. De vleugels moeten strak tegen het lichaam gedragen worden. Kunnen de van vooraf tussen de vleugels en het lichaam kijken, dan is de vogel vaak te smal en dat zal natuurlijk aftrek van punten geven. De verhoudingen van de vogel moeten op elkaar afgestemd zijn en met elkaar kloppen en dan spreken we van een vogel met een goed type.
De Bandvink dient recht op de stok te zitten en daarbij moet het lichaam los zijn van de stok. Uiteraard moet de vogel ook in een goede conditie zijn, maar dat spreekt eigenlijk voor zich want een vogel die niet in conditie is hoort niet op een tentoonstelling thuis.
De kop van de bandvink dient voldoende ronding te laten zien. Een platte kop wordt als een fout gezien die moet leiden tot puntenaftrek.
Vogels met een goed type krijgen in deze rubriek 27 punten en kunnen we spreken van een prima type dan zal de beoordeling uitkomen op 28 punten.

De tweede rubriek betreft de poten en snavel van de vogel.
Het is al vaker gezegd binnen deze artikelenreeks, maar voor de duidelijkheid hier nogmaals herhaald dat er alleen gekeken wordt naar de hoordelen zoals ze zijn. De kleur van de hoorndelen wordt beoordeeld in een andere rubriek. Hier kijken we naar de gaafheid van de poten, of alle tenen er goed aan zitten en of de tenen voorzien van een nagel. Zijn hier opmerkingen over te maken dan worden punten in mindering gebracht. Een afwijking ten opzichte van het verleden is betreft de aftrekt voor het missen van tenen en nagels. Deze worden vanaf dit seizoen volledig afgetrokken in deze rubriek. In de rubriek 1 bij conditie wordt er dus nu niets meer afgetrokken. Als alles normaal is wordt er in deze rubriek 8 punten toegekend. Mist de vogel echter een nagel dan worden er 3 punten afgetrokken en dan krijgt de vogel in deze rubriek nog maar 5 punten. Mochten de poten van de Bandvink wat ruw zijn dan kunnen deze met een beetje babyolie worden ingesmeerd en dan komen ze veel beter over. De Bandvink moet een kegelvormige snavel hebben. Soms zie je vogels met een verhoogde bovensnavel en dat is fout en dat zal zeker ook tot puntenaftrek leiden. De nagels van Bandvinken groeien snel en daarom wordt er bij de keuring gelet op de lengte van de nagels en de vorm daarvan. Als liefhebber kun je hier natuurlijk ook het nodige aan doen.

Rubriek 3 gaat zoals bekend over de bevedering.
Mochten er problemen zijn met de bevedering, dan is dat zeker ook al opgevallen bij de beoordeling van de conditie in de rubriek 1. Mogelijk is er dan al een opmerking over gemaakt. Deze zal dan niet nog eens herhaald worden in deze rubriek. Het is namelijk niet de bedoeling om een vogel meerdere malen te straffen voor eenzelfde fout. Mochten de gebreken aan de bevedering dermate ernstig zijn dan er zwaar gestraft moet worden dan kan een keurmeester er voor kiezen om de strafpunten te verdelen over deze twee rubrieken. Dit kan voorkomen bij ernstige bevedering fouten zoals het missen van meerdere veren. Normaal gesproken wordt er in deze rubriek 5 punten gegeven.

In de rubriek 4 wordt gekeken naar de kleur en de egaliteit daarvan.
Zoals eerder aangegeven kijken we ook naar de kleur van de hoorndelen, dus de snavel en de poten. De algehele lichaamskleur van de Bandvinken is donker beigebruin. Hierbij dienen de borst, buik en flanken zo egaal mogelijk te zijn en natuurlijk ook zo diep mogelijk van kleur. Mocht een vogel zoomtekening vertonen in deze kleurdelen dan wordt hij daarvoor gestraft. Deze zoomtekening is een overblijfsel van import vogels en dit komt met name bij de man op de borst en in de flanken voor en poppen laten dit kenmerk vooral op de buik zien. Mocht een pop een gedeelte van de buikvlek laten zien, dan is dit een ernstige fout en die wordt dan ook binnen deze rubriek bestraft. Een buikvlek is namelijk een man kenmerk en deze dienen poppen niet te laten zien.
Normaal wordt er in deze rubriek 17 punten gegeven voor vogels die op dit punt voldoen aan de standaard eisen. Blinken vogels uit om dit onderdeel waardoor er gesteld kan worden dat er spraken is van een prima kleur, dan kan dit puntentotaal met een punt verhoogd worden. Valt een vogel in dit opzicht in negatieve zin op dan wordt er 1 of meerdere punten afgetrokken.

De laatste rubriek op het keurbriefje is de rubriek 5 en daar kijken we naar de tekeningonderdelen van de vogel.
Een Bandvink heeft nogal de nodige tekening onderdelen en u zult begrijpen dat er dan best ook wel eens een foutje in kan zitten.
De tekening onderdelen zijn de schedel, nek en manteltekening, de vleugeldektekening, omzoming binnenste vleugelpennen, tekening op het bovenstaartdek en bij de mannen komen daar nog eens de keelband, de keelbandstrepen en de buikvlek bij.
Een opvallend tekeningonderdeel bij de man is de keelband. Deze moet diep helder rood zijn met een breedte van minimaal 7 mm. Daarnaast moet hij zo egaal mogelijk zijn en aan de uiteinden aan de onderzijde voorzien te zijn van zwarte keelbandstrepen. Dit laatste laat nogal een te wensen over. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een onderdeel is wat moeilijk te realiseren valt in de kweekpraktijk. Daarom wordt hier dan ook enigszins soepel mee omgegaan. De man moet ook een kastanjebruine buikvlek tonen die regelmatig afgetekend moet zijn. De overgang van de buikvlek naar de borst en de flanken wordt gevormd door een crème kleurige band waarop een fijne gebogen dwars tekening is te zien. De pop mag de buikvlek beslist niet laten zien, ook niet een gedeelte daarvan.
Met name op de kop, rug en vleugels laten de Bandvinken ook de nodige tekening zien. Deze bestaat uit zwarte dwarstekening met aan het einde daarvan een crème kleurige punt. Hierdoor ontstaat eigenlijk te tekening zoals wij die allemaal kennen van deze vogel.
Hebben we een Bandvink die niet uitblinkt in deze rubriek, maar die ook niet negatief opvalt, dan zal deze beloont worden met een score van 32 punten. Prima tekening vogels zullen een punt extra krijgen en vogels die wat minder zijn op dit vlak zullen 1 of meerdere punten in mindering krijgen.

Voor een gemiddelde vogel zal het keurlijstje er als volgt uit zien 27 - 8 - 5 - 17 - 32 wat goed is voor 89 punten. Prima vogels zullen een score krijgen van 28 - 8 - 5 - 18 - 33 wat 92 betekend. In een van de rubrieken kan er een punt extra gegeven worden om de vogel als kampioen aan te wijzen. In de praktijk zal dit vaak voorkomen in de rubrieken 1, 4 en 5.

De bandvink is een vogel die aan de nodige eisen moet voldoen en die allemaal zijn opgenomen in de standaard eisen van de NBvV. Mocht u er meer over willen weten dan kunt u deze standaard eisen vinden op de site van onze bond, www.nbvv.nl.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan


Keurbrief Tropen