Voorbeelden

Hieronder ga ik op basis van vogels die meerdere mutaties (als dan niet zichtbaar) bij zich dragen een tweetal koppels uitwerken. Daar ik het meeste weet van tropische vogels, kies ik er voor om het over deze vogels te maken. Weet men echter welke vererving een bepaalde mutatie heeft, dan kan met deze voorbeelden aan de hand, makkelijk zelf een uitwerking maken.

Voorbeeld 1
In dit voorbeeld kies ik voor een koppel zebravinken. Ik ga de uitwerking maken van een Blackface bleekrug geelsnavel grijze man die gepaard wordt aan een grijze pop, die split is voor geelsnavel. De mutatie blackface (BF) is een dominante factor, De bleekrug (X bl) is een geslachtsgebonden factor en de geelsnavel (gs) is autosomale recessieve factor. Ik heb dus gekozen voor een man die drie factoren bezit en een pop die split is. Wat dus inhoud dat de pop de factor wel bij zich draagt, maar dat deze uiterlijk niet te zien is. Achter de naam van de mutatie staat tussen haakjes het symbool zoals deze in een formule wordt gebruikt.

In een formule ziet het hierboven beschreven koppel er dan als volgt uit:

man (Z bl // Z bl, BF // BF+, gs // gs) x pop (Z bl+ // W, BF+ // BF+, gs // gs+)

Dit gaan we vervolgens uitwerken in een tabel die er dan als volgt uit komt te zien. Aansluiten kunt u de te verwachten jongen uit deze combinatie lezen.

Voorbeeld 2
Dit voorbeeld gaat eveneens over een koppel zebravinken. Ik ga de uitwerking maken van een Pastel grijs split oranjeborst, split zwartborst man die gepaard wordt aan een zwartwang grijs split oranjeborst, split zwartborst pop. De mutatie Pastel (P) is een dominante factor, De mutaties oranjeborst (ob), zwartborst (zb) en de zwartwang (zw) zijn autosomale recessieve factoren. Ik heb nu dus wederom een man die drie factoren bezit, maar ditmaal bezit de pop een aantal factoren die de man ook bezit. Dit geeft hierdoor een grotere verscheidenheid aan uitkomsten en derhalve dus jongen die niet allemaal direct herkenbaar. Achter de naam van de mutatie staat weer tussen haakjes het symbool zoals deze in een formule wordt gebruikt.

In een formule ziet het hierboven beschreven koppel er dan als volgt uit:

man (P // P+, zw+ // zw+, ob // ob+, zb // zb+) x pop (P+ // P+, zw // zw, ob // ob+, zb // zb+)

Dit gaan we vervolgens uitwerken in een tabel die er dan als volgt uit komt te zien. Aansluiten kunt u de te verwachten jongen uit deze combinatie lezen.

Bij de uitwerking van voorbeeld twee dient wel vermeld te worden dat het tweede gedeelte van de uitwerking achter de eerst dient te staan, maar gezien het feit dat het dan een heel breed overzicht wordt, heb ik er voor gekozen om ze onder elkaar te zetten.