Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Blauwfazantje

Blauwkop Blauwfazantje

Dit maal gaan we het hebben over een vogel die in het verleden veel werd gehouden in gezelschapsvolière. Een enkele maal werd er met deze vogels gekweekt en als ze dood gingen dan kon er voor een paar centen weer een ander koppel gekocht worden bij de vogelhandel. Ze waren namelijk ruim voorhanden aanwezig. Na de importstop is daar best het een en ander in verandert. De prijzen van deze vogels zijn omhoog gevlogen. Dat was ook de reden dat er meer geprobeerd werd om met deze vogels te kweken. De laatste jaren zien we dan ook steeds meer eigen kweek vogels op de tentoonstellingen komen.

We gaan het in dit artikel hebben over het blauwfazantje. Een vrij bekende vogel voor de tropenliefhebber. Natuurlijk kun je dan vragen over welke ga je het hebben. In dit geval zal het antwoord zijn dat alle drie bekende soorten aan bod komen omdat alle soorten op dezelfde manier gekeurd worden. Voor deze soorten wordt namelijk een conditiekeuring gehanteerd. Een dergelijke keuring wordt toegepast op de soorten die nog geen eigen standaard hebben en die ook nog niet algemeen gekeurd worden.

Voor de duidelijkheid zullen we alle drie de soorten even benoemen. Het gaat hier om het blauwfazantje (met rode wangen) het Angola blauwfazantje en het blauwkop blauwfazantje
Alle drie de kleuren laten veel blauw en bruin zien. Het rugdek van drie soorten is overwegend bruin en de buik, borst en kop laat voornamelijk de blauwe kleur zien. Het mannetje van het blauwfazantje laat daarbij een diep rode wangvlek zien.

De kleurdiepte bij de mannen is veel dieper dan bij de popjes. De soorten zijn goed van elkaar te onderscheiden en dan met name de mannen. Tussen de poppen van het Angola blauwfazantje en het blauwkop blauwfazantje wordt nog wel eens een vergissing gemaakt omdat deze vogels behoorlijk veel op elkaar lijken.
Wil je eens plaatjes bekijken zoek dan eens een site, bv allevogels.nl, over vogels en daar zul je ze zeker vinden. Na deze inleiding gaan we dan toch de vogels eens bekijken aan de hand van het keurbriefje. Deze vogels worden gekeurd op het bekende gele keurbriefje of zo je wilt het algemene tropen keurbriefje.

Omdat het hier een conditiekeuring betreft weeg de eerste rubriek op het keurbriefje zwaar. Overigens wil dit niet zeggen dat er alleen maar hiernaar gekeken wordt. De overige rubrieken wegen zeker mee en ook daar zullen de punten gescoord moeten worden.
Tussen de stellingen hoor je wel eens de opmerking over deze vogels dat je ze goed in conditie moet brengen en dat ze dan altijd kampioen zijn. Dit is leuke praat tussen de liefhebbers onderling, maar een keurmeester kijkt wel degelijk naar alle rubrieken en ik hoop dat aan het einde van dit artikel dat duidelijk is geworden.

Zoals gebruikelijk kijken we in de eerste rubriek naar het formaat, model, houden en conditie.
Al de soorten van het blauwfazantje moet een goed type hebben. Dat wil zeggen dat de verhoudingen van de vogel met elkaar moeten kloppen. Het komt er dus op neer dat de lengte van de vogel overeen moet komen met de breedte van de vogel. Een smalle vogel zal langer tonen dan hij is en dat doet afbreuk aan de vogel. Ook een blauwfazantje zit fier op de stok. Hij mag niet op de stok hangen. In de praktijk voldoen de blauwfazantjes bijna altijd aan de eis die er aan gesteld kan worden.
Daarnaast moet de vogel in een puike conditie zijn. Dit moet hij als het ware uitstralen en als je naar zo’n vogel kijkt dan zie je hem als het ware glimmen. Regelmatig is te zien bij tentoongestelde vogels dat er iets mankeert aan de bevedering. Dit komt voornamelijk dat de vogels tegen de tralies gaan hangen en zodoende de bevedering beschadigen. Dit doet afbreuk aan de conditie, althans het beeld wat je daar van hebt. Dit kan voorkomen worden door de blauwfazantjes goed te trainen voor de tentoonstelling. Hierdoor worden ze vaak wat rustiger en is de kans op beschadiging veel minder. Het bekende plastic kapje tegen de binnenzijde van de tralies kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. We moeten er wel rekening mee houden dat het beweeglijke vogels zijn van nature en dat ze dus nooit xo rustig zullen showen als bijvoorbeeld een Japanse meeuw. Veelal zal een dergelijke beschadiging in de rubriek bevedering bestraft worden.

In de tweede rubriek wordt gekeken naar de snavel en de poten.
Veel liefhebbers denken dat hier gekeken wordt of de snavel en poten wel schoon zijn. Dit is niet het geval in deze rubriek. Het vuil zijn is een conditie onderdeel en dat wordt daarbij bekeken. In deze rubriek wordt gekeken of de poten en snavel een afwijkingen hebben en of alle nagels er wel aan zitten.

In de derde rubriek kijken we of de vogel een gave en complete bevedering heeft.
Beschadigingen en andere tekortkomingen in de bevedering worden hier bekeken en daar waar nodig bestraft.

Een belangrijk onderdeel is de rubriek kleur en kleurregelmatigheid.
Zoals gezegd is dit bij de blauwfazantjes in hoofdzaak de kleur blauw en bruin. De blauwe kleur van de mannen van alle drie de soorten moet vrij diep zijn. Dit is niet altijd het geval. De kleur egaliteit laat dan ook wat te wensen over en dan zullen er toch punten in mindering gebracht moeten worden op het totaal. Af en toe wordt er zien we dat het rugdek niet helemaal egaal dezelfde kleur heeft. Dit is dan erg jammer omdat dit punten kan kosten als het storend is op het geheel van de vogel.
Met name bij het Angola blauwfazantje zijn er veel verschillen waar te nemen in de blauwe kleur op de borst en aan de kop. Als deze kleur mooi egaal is hoeft dit niet storend te werken en dan kan een keurmeester daar soepel mee omgaan.

De laatste rubriek op het keurbriefje is die voor de tekening.
Deze wordt onder verdeeld in de kop, vleugel, staart en lichaamstekening. De tekeningsvelden voor de blauwfazantjes zijn natuurlijk beperkt. De blauwe en bruine vlakken van de vogels dienen strak afgetekend te zijn en niet in elkaar over te lopen. Doen ze dit wel dan zal dat in de puntenwaardering tot uiting komen. Er is slecht een soort die een duidelijke wangvlak heeft en die moet natuurlijk strak zijn afgetekend. Uitlopende wangvlekken zijn dan ook storend en kost dan ook punten.

Net als bij de andere vogel soorten wordt ook hier weer een keurbriefje ingevuld en een gemiddeld goede vogel die niet in positieve maar ook niet in negatieve zin opvalt krijgt een keurbriefje met 27 – 8 – 5 - 17 -32 met een totaal van 89 punten. Vogels die in de rubrieken 1,4 of 5 uitblinken krijgen daar natuurlijk meer punten. Een topvogel kan zodoende een keurbriefje krijgen met de punten 28 – 8 – 5 – 18 – 33 met een totaal van 92 punten.
Laten we hopen dat er veel van deze prachtige vogels gekweekt blijven worden zodat we er op een tentoonstelling met elkaar van kunnen genieten.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

Keurbrief Tropen