Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Diamantvink.

Dit keer gaan we het hebben over een vogel die regelmatig op de tentoonstelling wordt ingezonden. Het betreft een lid van de Australische prachtvinken groep, namelijk de Diamantvink.
Met deze vogel wordt regelmatig gekweekt en daardoor komt hij ook regelmatig op de keurtafel te staan. Dan zien we vaak gelijk al de verschillen die er zijn tussen de vogels onderling. We zien heel slanke vogels maar ook vogels die eigenlijk te vet zijn. Diamantvinken kunnen door het opkooien te vet worden en dat werkt dan natuurlijk weer door in de punten die een vogel krijgt.
We zien ook wel eens vogels met een donker paarsrode snavelkleur die daarbij ook een ring van washuid rond de ogen laten zien die dieper rood van kleur is. Dit is beslist geen fout, maar dit zijn de kenmerken van een man die broedrijp is.
De Diamantvink wordt gekeurd op het alom bekende gele kleur briefje voor tropische vogels.

In de eerste rubriek van dit keurbriefje wordt gekeken naar het formaat, model, houding en conditie van de vogel.
De Diamantvink is een vogel van minimaal 12 centimeter lang en daarbij moet de vogel een forse indruk geven. Het model en formaat van de vogel moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Het ideaalbeeld laat een forse geblokte vogel zien met een enigszins gedrongen model. Dit wil zeggen dat we beslist geen lang uitgerekte vogel willen zien. Wat we willen zien is een korte vogel met een volle borst. De borstlijn van de vogel moet vanaf de hals tot de anaalstreek een regelmatig gebogen lijn laten zien. Wordt een Diamantvink te vet dan zal deze lijn hoekig worden en dan met name in de borststreek. Dit is natuurlijk niet goed en zal punten kosten. De ruglijn van de vogel moet recht zijn met in het verlengde daarvan een korte staart. Het kopje moet mooi rond zijn en mag nergens afplattingen laten zien. Dit laatste komt nog wel eens een keer voor. Al naar gelang de ernst van deze fout kan daarvoor gestraft worden.
De Diamantvink moet rustig op de stok zitten en mag daarbij niet door zijn poten zakken. De vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen worden en de uiteinden moeten bij de stuit op elkaar aansluiten. Als alles normaal goed is in deze rubriek dan wordt hiervoor een score gegeven van 27 punten.

In de tweede rubriek kijken we naar de poten en de snavel, of zoals ook wel eens wordt gezegd de hoorndelen van een vogel.
De poten moeten recht zijn en stevig met drie tenen naar voor en een teen naar achter. De tenen moeten goed om de zitstok sluiten. Tenen die dat niet doen of in een bepaalde richting wijzen, kunnen als fout worden aangemerkt en dat kan dan punten kosten. De poten dienen grijsbruin van kleur te zijn en geen vergroeiingen of verruwingen te hebben. Mochten ze dit wel hebben dan zal daarvoor gestraft worden. Door de poten te bewerken met wat babyolie kunnen de poten een veel beter en gladder aanzien krijgen. Pas daarbij overigens wel op dat de babyolie niet aan de bevedering komt. Gebeurd dit wel dan heeft u niets meer aan deze vogel voor de show, omdat het erg lang duurt voor de babyolie uit de veren is. Als alles goed is dan wordt er in deze rubriek 8 punten gegeven.

De derde rubriek is er een die 5 punten op kan leveren.
Deze worden verkregen als de bevedering van de vogel gaaf is en strak langs het lichaam gedragen wordt. Uiteraard moet de bevedering van de vogel ook compleet zijn. Dit punt heeft natuurlijk ook veel van doen met de conditie van de vogel. Is het dier niet in conditie dan zal er ook altijd wat aan te merken zijn op de bevedering.

In de vierde rubriek wordt gekeken naar de kleur en de kleurregelmatigheid van de vogel.
Het rugdek van de vogel moet grijsachtig bruin zijn en dat dient zo egaal mogelijk te zijn. Tussen de nek en het rugdek moet een scherpe en regelmatige afscheiding zijn. De nek is overigens muisgrijs van kleur. De buik van de vogel is helderwit en de stuit is intens rood van kleur. De borstband en de flanken zijn zwart van kleur. In de flanken zijn witten stippen te zien.
Regelmatig komt het voor dat de kleur egaliteit van de vogel te wensen over laat. Een enkele maal komt het voor dat met name het rugdek van de vogel dieper van kleur kan zijn. De helderheid van de buikkleur is een punt van aandacht en wat wassen van die bevedering kan punten opleveren. Al naar gelang de ernst van de afwijking ten opzichte van de standaardeis, zal hiervoor punten in mindering gebracht worden. Als alles normaal goed is in deze rubriek dan worden hier 17 punten toegekend.

In de vijfde en laatste rubriek van dit keurbriefje wordt gekeken naar de tekening onderdelen van de vogel.
Een belangrijk tekeningonderdeel van deze vogel is de flanktekening. De flankkleur moet zoals eerder gezegd zwart zijn, het liefst zo diep mogelijk en daarin moeten ronde stippen zichtbaar zijn die helder wit van kleur zijn. Is de flanktekening volledig en goed uitgegroeid, dan zien we drie volledig evenwijdige lijnen met stippen. Dit is dan ook natuurlijk het ideaalbeeld van de flanken. Missen er stippen of zijn er anderszins afwijkingen van de standaardeis, dan zal dit zeker bestraft worden. De borstband moet strak, diep en egaal van kleur zijn en een breedte hebben van ongeveer 12 mm. Bij de pop mag dit iets minder breed zijn. Als alles goed te noemen is in deze rubriek dan worden hier 32 punten toegekend.

Tellen we nu de genoemde punten aantallen bij elkaar op dan komen we tot 27 - 8 - 5 - 17 - 32 is een totaal van 89 punten. Zijn er rubrieken die uitblinken dan kan daar een punt extra gegeven worden en dan kunnen we komen tot een maximum aantal punten van 92. Het rijtje ziet er dan als volgt uit 28 - 8 - 5 - 18 - 33. In de rubrieken 1, 4 en 5 kan dan alsnog een punt extra gegeven worden, vaak is dit om de kampioen te bepaling. Deze vogel heeft dan 93 punten omdat hij een extraatje heeft gekregen van de keurmeester.

Tijdens de tentoonstellingen zien we regelmatig vogel met een heel hoge score. Dit zien we zowel op de grotere tentoonstellingen, maar ook op de afdeling tentoonstellingen. Mocht u een en ander nog eens na willen lezen in de standaardeisen, dan kan dat natuurlijk via de site van de NBvV.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

Keurbrief Tropen