Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Dornastrilde.

Dornastrilde

Deze keer gaan we het weer hebben over een Australische prachtvink. Het is de Dornastrilde die overigens niet al te vaak wordt ingezonden op een tentoonstelling. Bij de wat grotere tentoonstellingen kom je deze prachtige vogel wel tegen. Het is een soort die het verdient om meer geshowd te gaan worden. Het is tenslotte een prachtige vogel om te zien en er is behoorlijk goed mee te kweken.
We zullen de vogel eens gaan bekijken en hij wordt gekeurd op het bekende gele tropenbriefje.

In de eerste rubriek kijken we naar het formaat, model, houding en conditie van de vogel.
De Dornastrilde is een vogel die minimaal 12 cm lang moet zijn en dat is zoals gebruikelijk gemeten vanaf de punt van de snavel tot aan de punt van de staart. De verhoudingen van de vogel moeten met elkaar kloppen en deze vogel moet eigenlijk een forse indruk geven, dit ondanks zijn beperkte lengte.
Er moet dus een stevige vogel op stok zitten die niet vet en uitgezakt is, want dat is een ander verhaal. Een stevige vogel wil zeggen dat de vogel een goed gevulde stevige borst heeft die aan alle kanten goed rond is. De gebogen lijn van de snavel tot aan de staart mag niet onderbroken zijn door uitstulpingen of uitzakkingen. Dit is storend voor het model en zal dus punten gaan kosten.
Het is een vogel die rustig op de stok zit in een fiere houding. Hij zit ongeveer in een hoek van 45 graden ten opzichte van de zitstok. Daarbij mogen de poten beslist niet doorgezakt zijn, want dat is een ernstige fout die aangerekend zal worden.
Het kopje van de vogel moet mooi rond zijn en mag geen afplattingen laten zien. Dit is namelijk weer storend bij het model van de vogel en zal dus strafpunten opleveren.
Natuurlijk is de conditie van deze vogel ook heel erg belangrijk. Als de vogel perfect in tentoonstellingsconditie is, zal alles aan de vogel beter gaan tonen. Zijn veren zullen strakker zitten en zijn mooie kleuren zullen intenser zijn. Kortom een vogel in topconditie zal je toestralen en dat is iets wat een keurmeester graag ziet. Topvogels zullen dan ook goed in de punten vallen. De conditie is natuurlijk iets waaraan de liefhebber veel kan doen. Door de vogel optimaal te verzorgen met goede voeding en er voor zorgen dat vogels tijdig worden opgekooid en voorzien worden van het nodige badwater. Badwater doet het altijd goed bij de vogels en je zult zeker verbetering zien in de conditie als de vogel zich voldoende vaak kan wassen.
In deze rubriek zien we bij de Dornastrilde nogal eens problemen met betrekking tot het formaat en model. Er komen nogal eens iele vogels op de keurtafel te staan en het is moeilijk om aan een dergelijke vogel hoge punten te geven. Fouten rond het fysieke gedeelte van deze vogel worden dan ook streng aangepakt. Ook zien we conditioneel mindere vogels en dat is dan jammer want ook dat gaat punten kosten.
Een gemiddeld goede vogel scoort in deze rubriek 27 punten.

In rubriek twee op het keurbriefje kijken we naar de poten en de snavel.
Ik heb het al vaker aangegeven dat dit alleen gaat over de tekortkomingen aan deze onderdelen en het gaat hierbij niet om de kleur van de snavel of de poten. Hier wordt dus gekeken of de vogel gave en complete poten heeft en of de snavel gaaf en glad is. Mochten deze onderdelen wat ruw zijn dan kan ook bij deze vogel een beetje babyolie wonderen doen. Dus deze onderdelen even licht in de olie zetten en ze zullen tijdens de tentoonstelling weer glad zijn.
Als alles goed is, krijgt een vogel 8 punten in deze rubriek.

De derde rubriek gaat over de bevedering.
Daar heb ik eigenlijk ook al het een en ander over gezegd bij de conditie omdat dit onderdelen zijn die nauw met elkaar verbonden zijn. Uiteraard moet de bevedering van de Dornastrilde gaaf en schoon zijn en strak langs het lichaam gedragen worden. Bij de Dornastrilde komt het nog wel eens voor dat deze stuitbevedering mist. Uiteraard zal hiervoor gestraft worden.
Ook in deze rubriek worden 5 punten toegekend als er niets valt aan te merken op de bevedering.

In de vierde rubriek wordt gekeken naar de kleurdiepte en de kleurregelmatigheid.
De Dornastrilde heeft een grijze borst, kop en flanken. Hierbij is de kleur van de nek en de schedel meer antracietgrijs. Het rug- en vleugeldek van de vogel is olijfgroen en dan het liefst zo donker mogelijk. De stuit van deze vogel is rood. De kleuren van de vogel moeten helder en egaal zijn. Het laatste laat nog wel eens te wensen over en als dit als storend wordt ervaren, worden er natuurlijk minder punten gegeven.
Een gemiddeld goede vogel zal in deze rubriek 17 punten scoren.

De vijfde en laatste rubriek is bestemd voor de tekeningonderdelen van de vogel.
Bij de Dornastrilde zijn dat er niet zo veel. De belangrijkste is de teugel- en wenkbrauwstreep. Deze loopt van de snavel tot het achterhoofd. Deze streep gaat boven het oog langs en dient rood van kleur te zijn, zo diep en egaal mogelijk. Deze streep dient ook strak afgetekend te zijn. Bij de pop zal de tekening minder sprekend zijn dan bij de man en daarmee wordt bij de keuring rekening gehouden.
Er is nog meer tekening aan deze vogel en dat is de nekvlek. Deze vormt een soort kraag in de nek van de vogel en die loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht. De kleur van deze kraag moet bronsgroen zijn. Bij de poppen is deze tekening beduidend minder dan bij de man.
Een gemiddeld goede vogel zal in deze rubriek 32 punten scoren.

Tellen we de score van een gemiddeld goede vogel bij elkaar op dan komen we tot een totaal van 89 punten. Vogels die uitblinken in de rubrieken 1, 4 en 5 kunnen daar een punt extra verdienen en daarmee kan de score voor een prima vogel oplopen tot 92 punten, het maximum tot waar gekeurd wordt. Om een kampioen aan te wijzen, kan er in een van de genoemde rubrieken een punt extra gegeven worden waardoor de kampioen uitkomt op een totaal van 93 punten.

Het is goed te doen om met deze vogel te kweken en om hem in een perfecte conditie in te sturen naar een tentoonstelling.

Ton Koenen.

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

Keurbrief Tropen