eigenaarverklaring parkieten/papegaaien

Betreft eigenaarverklaring bij de handel in papegaaiachtigen volgens EU regelgeving 92/65/EEG

De bestaande instructie betreffende de exportcertificering van alle vogels uit de orde Psittaciformes (alle parkiet en papegaaiachtigen - van grasparkiet t/m ara) wordt met onmiddellijke ingang door de VWA strikter nageleefd. Vanaf nu wordt er volgens de geldende VWA-instructies gewerkt wat betekent dat er een eigenaarverklaring bij moet zitten om de herkomst van een psittacose-vrij* bedrijf te garanderen.
Dit betekent dat de exporteurs een verklaring af moeten geven, dat deze vogels afkomstig zijn van een bedrijf of locatie waar geen psittacose is gediagnosticeerd en deze vogels ook niet in contact zijn geweest met vogels van een bedrijf of locatie waar Psittacose is gediagnosticeerd in de laatste 2 maanden voor afvoer.

Om dit waar te kunnen maken zal bij iedere verkoophandeling een eigenaarverklaring getekend moeten worden, ook door de kwekers/liefhebbers.

Vogels die niet vergezeld gaan van deze eigenaarverklaring komen niet in aanmerking voor de export. Let wel, veruit het grootste deel van de gekweekte vogels gaat op export. Vogels vervoeren naar de buurlanden is ook export en zal ook vergezeld moeten gaan van een exportcertificaat (trac├ęs).

Parkiet / Papegaaiachtigen vervoeren naar het buitenland zonder exportcertificaat is strafbaar.

Omdat de regels regelmatig worden aangepast en per land nogal kunnen verschillen, heb ik er voor gekozen om op deze website geen voorbeeld formulier op te nemen. Bent u op zoek naar een eigenaarverklaring, dan wil ik u doorverwijzen naar de website van de NVWA. gebruik op deze website de zoekbalk en zoek naar "export vogels" en u komt de betreffende regels tegen. Tevens komt u bij de voorwaarden een voorbeeld verklaring tegen.

* Psittacose is de medisch benaming voor wat in de volksmond papagaaien ziekte wordt genoemd. Wetenschappelijk is de benaming Chlamydophila psittaci (oude benaming: Chlamydia psittaci)