Europese Verordening

VERORDENING (EG) Nr. 338/97 VAN DE RAAD
van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.

Deze verordening heeft ten doel, in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen en in stand te houden door de controle op het desbetreffende handelsverkeer overeenkomstig de in de volgende artikelen vastgestelde bepalingen.

De aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciƫle doeleinden, het tentoonstellen voor commerciƫle doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het in bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop van specimens van de in bijlage A genoemde soorten, is verboden.

De Lid-Staten kunnen het in bezit hebben van specimens, met name van tot de in bijlage A genoemde soorten behorende levende dieren, verbieden. Deze verordening staat dus los van de soorten die beschermd worden via het CITES-verdrag!

Voor meer informatie kunt u zich ook richten tot het RVO: 088-0424242.