Geslachtsgebonden verervingen

De geslachtgebonden vererving lijkt veel op die van de autosomaal recessief vererving, maar er is één heel duidelijk verschil. Bij een geslachtsgebonden vererving kan de pop nooit split zijn voor een mutatie. De pop toont deze kleur of ze toont hem niet. De man daarentegen kan wel split zijn. Er staat duidelijk "kan" omdat bij een bepaalde paring de mannen niet altijd split zijn. In dit soort nesten spreken we van de zogenaamde "kanssplitten" Deze paring is hieronder aangegeven onder nummer 2.

De paring onder nummer 1 en 6 spreekt voor zich, alleen de paring onder nummer 6 wordt bij bepaalde kleurslagen niet geadviseerd. Heb je bijvoorbeeld 2 vogels met rode ogen, dan is de uitkomst van deze paring jongen met waarschijnlijk slecht zicht.

De paring onder nummer 3, 4 en 5 worden als voorkeursparing aangemerkt, de paring onder nummer 4 heeft wel als nadeel dat je alleen maar splitmannen kweekt, terwijl de poppen gewoon "normaal" zijn.

 

Ouders

Jongen

  Man Pop Man Pop
1 Wildkleur Wildkleur Wildkleur 100% Wildkleur 100%
2 Wildkleur split mutatie Wildkleur Wildkleur 50%

Wildkleur split mutatie 50%
Wildkleur 50%

Mutatie 50%
3 Mutatie Wildkleur Wildkleur split mutatie 100% Mutatie 100%
4 Wildkleur Mutatie Wildkleur split mutatie 100% Wildkleur 100%
5 Wildkleur split mutatie Mutatie Mutatie 50%

Wildkleur split mutatie 50%
Mutatie 50%

Wildkleur 50%
6 Mutatie Mutatie Mutatie 100% Mutatie 100%

Het bovenstaand schema is gemaakt op basis van vogels die ten hoogste 1 mutatiefactor (split) bij zich dragen. Mocht een vogel meerdere mutatiefactoren bij zich dragen, dan kan de uitkomst anders zijn dan hierboven vermeld