Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Japanse kwartel

Deze aflevering gaan we het hebben over de Japanse Kwartel. Een soort die regelmatig op tentoonstellingen te zien is. Samen met de Chinese Dwergkwartel is dit de soort die het meest is te zien op een tentoonstellingen. Buiten de wildkleur zijn er een aantal mutaties van deze soort bekend. Zoals gebruikelijk in deze artikelen kijken we in principe naar de wildkleur. Informatie over de andere kleuren kan men vinden op de site van de NBvV, waarnaar ik graag verwijs.

Zoals te doen gebruikelijk worden de kwartels en duiven als eerste gekeurd tijdens een tentoonstelling en dat is met deze kwartels dus ook het geval.
De vogels worden gekeurd op het bekende kwartel keurbriefje van de NBvV, waarbij de wildkleur gekeurd wordt in de schaal 1.

Rubriek 1.
In de eerste rubriek kijken we naar het formaat model, houding en conditie van de kwartels.
Het spreekt voor zich dat de vogels in topconditie moeten zijn om naar een tentoonstelling ingestuurd te kunnen worden. Vogels die niet in conditie zijn komen dan ook niet in aanmerking voor een hoge klassering. De Japanse Kwartel is vanaf de punt van de snavel tot de punt van de staart 18 cm groot. Hij/zij moeten van een stevige indruk maken. Hiermee bedoelen we niet dat de vogels vet moeten zijn, maar dat ze zowel vanaf de voorzijde als vanaf de zijkant gezien vol en breed moeten zijn. De rondingen die deze vogels hebben moeten vloeiend in elkaar overlopen waardoor het type alleen maar wordt versterkt. De ruglijn bevindt zich een holling bij de aansluiting van de kop/nek met de rug. Deze holling moet vloeiend verlopen. De vogels hebben een iets afgeplatte kop en daarbij is de schedel van de haan breder dan die van de hen. Door de lengte van de bevedering zullen schimmelvogels wat groter lijken dan intensieve vogels. De vogels moeten een fiere houding laten zien en goed op de poten staan. Op de tentoonstellingen zien we vogels die qua type afwijken doordat ze te smal zijn of te klein. Ook zien we wel eens vochtige plekken in de aarsbevedering en rond de neusgaten.
Vogels die gemiddeld goed schoren in deze rubriek krijgen daarvoor 27 punten. Vallen ze positief op dan kunnen er natuurlijk meer punten worden gegeven.

Rubriek 2.
In deze rubriek kijken we naar de poten en de snavel van de vogels. Deze moeten natuurlijk gaaf en compleet zijn, maar dat spreekt eigenlijk voor zich. Poten en snavels die wat ruw zijn kunnen met wat babyolie worden ingesmeerd zodat ze wat gladder worden, maar dit is al vaker uitgebreid besproken in vorige artikelen en kan dus als bekend worden beschouwd.
De poten moeten vleeskleurig met hoornkleurige nagels zijn en de snavel is zwartgrijs van kleur en aan de punt iets lichter. Aan de punt is de snavel licht gebogen.
Als er bij deze rubriek geen afwijkingen zijn dan wordt hiervoor 8 punten gegeven.

Rubriek 3.
Hier kijken we naar de bevedering van de vogels. Deze moet ten eerste compleet zijn. Ontbreken er veren dan zal hierover een opmerking worden geplaatst en naar gelang van de ernst van de fout kan er ook een punt in mindering worden gebracht. De bevedering moet strak langs het lichaam worden gedragen en dient goed aangesloten te zijn. Naar de kleur en de tekening op de veren wordt in deze rubriek niet gekeken. Zijn er geen negatieve opmerkingen in deze rubriek te maken dan worden hiervoor de maximale 5 punten gegeven.

Rubriek 4.
Hier kijken we naar de kleur van de kwartels, waarbij we er wel rekening mee houden dat we hier van doen kunnen hebben met intensieve en schimmel vogels. Dit geeft op zich een ander kleurbeeld. Waar op gelet wordt is dat een intensieve vogel geen schimmel laat zien. Bij de schimmel vogels wordt gelet op een gelijkmatige verdeling van de schimmel over het hele lichaam van de vogel. De borstkleur van de intensieve vogels moet zo diep mogelijk zijn en uitvloeien naar de buik, graag zover mogelijk.
Een schimmelvogel zal door het schimmeleffect op het oog wat lichter lijken. We moeten er wel op letten dat deze vogels niet te veel schimmel laten zien waardoor er een grijze waas ontstaat. Dit laatste zal dan ook als fout worden aangemerkt. Wat ook als fout wordt gezien is het hebben van te weinig schimmel op de borst.
Deze kwartel is op het rugdek en kop overwegend donkerbruin van kleur, waarbij het vleugeldek wat lichter van kleur is. De borst is warm kaneelkleurig en de buikkleur is licht crème van kleur. Als er geen negatieve of positieve opmerkingen gemaakt kunnen worden in deze rubriek, dan zullen er 17 punten worden vergeven.

Rubriek 5.
De laatste rubriek gaat over de tekening van de vogels. Hier hebben we voor deze soort een belangrijke rubriek, omdat bijna over de gehele vogel tekening te vinden is. De haan en de hen laten wat verschil in tekening zien en dit is zichtbaar rond bij de koptekening.
De tekening moet duidelijk aanwezig zijn, maar dan alles wel in verhouding. Hiermee wordt bedoeld dat de bestreping niet overdreven breed moet zijn. De rug en vleugeldek tekening moet vooral symmetrisch zijn. Over het algemeen bestaat de tekening uit lengte streepjes.
Op de borst ontstaat een soort hamertekening door de aanwezige lichte lengte tekening met de iets lichtere dwarstekening. De kastanjebruine flanken lopen van de kopstreek tot de stuit en daarop bevinden zich lichtcrème lengte streepjes.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de koptekening, maar dit geldt ook voor de overige tekeningpatronen op de vogel, duidelijk en strak afgetekend aanwezig moeten zijn. Wat we nog wel eens zien is een bont plekje onder de kin van de vogels.
Is de tekening goed en symmetrisch aanwezig dan zal er in deze rubriek 32 punten worden gegeven.

Gaan we de punten bij elkaar optellen dan krijgen we 27 – 8 – 5 – 17 – 32 en dit geeft een totaal van 89 punten. Dit is gewoon een goede vogel die niet positief maar ook niet negatief opvalt. Zijn er in de rubrieken 1, 4 en 5 positieve opmerkingen te plaatsen dan kunnen de punten worden verhoogd. Dan krijgen we de puntentelling als volgt 28 – 8 – 5 – 18 – 33 wat goed is voor een totaal van 92 punten. In de genoemde rubrieken kan nog een punt extra gegeven worden om een vogel aan te wijzen als kampioen en deze vogel kan dan 93 punten krijgen, als dit in de ogen van de keurmeester verantwoord is.

Ton Koenen.

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

keurbrief kwartels