Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Java Bronzeman

In deze aflevering van de reeks gaan we het hebben over een vogel die je niet op alle tentoonstellingen tegenkomt. Op de grotere tentoonstellingen zijn ze vaak wel vertegenwoordigd maar dan niet in grote aantallen. Op zich is het een prachtige vogel om te zien, evenals meerdere soorten vanuit deze familie.
In deze aflevering gaan we de Java Bronzeman eens nader bekijken, mogelijk dat dit dan kan bijdragen deze vogels wat meer onder de aandacht van de liefhebbers te krijgen. De Java Bronzeman komt voor op de Indonesische eilanden Java, Bali en Lombok en op de aangrenzende punt van het eiland Sumatra. Het zijn vogels die overwegend voorzien zijn van bruine kleuren met een lichtere buik, die crèmekleurig is.
Ook deze vogel gaan we bekijken aan de hand van het keurbriefje, waarbij per rubriek het een en ander wordt opgemerkt.
Deze vogels worden gekeurd op het gele tropenbriefje.

In de eerste rubriek kijken we naar het formaat, model, houding en conditie van de vogel.
De Java Bronzeman is ongeveer 11 centimeter groot, of klein zoals je wilt. Deze maat wordt net als bij alle vogels gemeten vanaf de punt van de snavel tot aan de punt van de staart. Dit wil niet zeggen dat de vogel met een meetlint wordt nagemeten door de keurmeester. Het is een inschatting die gemaakt wordt en dit gaat natuurlijk ook weer samen met het model en de houding van de vogel. We spreken dan van het type van de vogel.

Bij het type van de Java Bronzeman is het van belang dat de verhoudingen met elkaar kloppen. Van welke kant je tegen de borst van deze vogel aankijkt maakt niet uit, als hij maar een regelmatig gebogen lijn laat zien. Het model van deze vogel moet een volle indruk maken. Het mag dus beslist geen iele of smalle vogel zijn. Op zich mag deze vogel best wel een wat robuuste indruk maken, al moet je dit natuurlijk wel in verhouding zien met het formaat en het model van de vogel.
De vleugels van deze vogel moeten op de stuit op elkaar aansluiten. De Java Bronzeman moet een rond kopje hebben. Een afgeplat kopje komen we nog wel eens tegen, maar dit moet als fout aangemerkt worden en daar dient dan ook voor gestraft te worden. De ruglijn van deze vogel mag wat hol zijn. De Java Bronzeman moet fier op de stok staan. Het door de poten zakken of op de stok hangen moet als fout worden aangemerkt en dat dient ook bestraft te worden.
Uiteraard moet de vogel in een goede conditie verkeren, maar dat geldt eigenlijk voor alle vogels die worden ingezonden naar een tentoonstelling.
Kunnen we de onderdelen binnen deze rubriek aanmerken met het predicaat goed, dan worden hiervoor 27 punten gegeven. Kunnen we de term “prima” gebruiken dan krijgt een dergelijke vogel in deze rubriek 28 punten.

In de tweede rubriek kijken we naar de poten en de snavel van de vogel.
De Java Bronzeman moet stevige poten hebben die niet ruw mogen zijn. Vergroeiingen aan de poten worden als fout aangemerkt. Iedere poot moet zoals gebruikelijk bij deze soorten vier tenen hebben die allen voorzien zijn van een nagel die op een natuurlijke wijze gebogen is. De tenen moeten zich op een stevige wijze om de zitstok klemmen. Zoals vaker gezegd in deze reeks, kunnen we aan ruwe poten wat doen door deze in te smeren met wat babyolie. Hierdoor zullen ze gladder worden. Kijk ook eens naar de dikte van de zitstokken in de TT-kooi. Zijn deze te dik dan kan de vogel zich niet goed vasthouden.
De snavel moet kegelvormig zijn en mag geen beschadigingen tonen. Daarnaast moeten de bovensnavel en de ondersnavel op een natuurlijke wijze op elkaar aansluiten. Afwijkingen op dit punt zullen worden bestraft in deze rubriek. De snavel moet passen bij de vogel en dan zullen we zien dat de snavel/schedellijn vloeiend zal lopen.
Normaal gesproken worden in deze rubriek 8 punten gegeven.

In de derde rubriek kijken we naar de bevedering van de vogel.
Deze moet goed aan het lichaam aansluiten. Natuurlijk moet de bevedering compleet zijn en niet aan slijtage onderhevig zijn. Het spreekt voor zich dat vogels die niet goed in de veren zitten in deze rubriek strafpunten oplopen.
Als alles naar behoren is, dan worden in deze rubriek de maximale 5 punten aan de vogel toegekend.

In de vierde rubriek kijken we naar de kleurdiepte en de kleuregaliteit van de vogel.
Het rugdek en het vleugeldek van deze vogel zijn net als de staart donkerbruin van kleur. Deze kleur moet natuurlijk zo egaal mogelijk zijn. Het komt wel eens voor dat er witte veertjes in de nek zitten of op het vleugeldek. In ernstige gevallen treffen we witte slagpennen aan. Deze witte veertjes zijn vaak toe te schrijven aan het verenpikken bij de vogels. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke afwijkingen ten opzichte van de standaardeisen bestraft worden in deze rubriek.
Borst, buik en flanken zijn crèmewit van kleur en dit moet zo helder en egaal mogelijk zijn. Missen de vogels enkele veertjes op de buik, dan kan daar de grijze veerbasis zichtbaar worden en dan is er dus sprake van een niet egale buikkleur. Al naar gelang de ernst daarvan zal ook hiervoor gestraft kunnen worden.
De vogels hebben een masker dat zwartbruin behoort te zijn. Bij jonge vogels die nog niet volledig uitgekleurd zijn, zal het masker niet geheel zwartbruin doorgekleurd zijn. Ook dit is natuurlijk een kleurfout.
De poten zijn donkergrijs en de nagels zijn zwart. De bovensnavel is zwart en de ondersnavel is blauwgrijs.
Kunnen we in het kader van deze rubriek de term “goed” gebruiken dan worden er 17 punten toegekend. Kunnen we spreken over een prima kleur dan krijgt deze vogel 18 punten in deze rubriek.

De vijfde en laatste rubriek op het keurbriefje behandelt de tekening van de vogel.
Hierbij wordt vooral gekeken naar de afscheiding tussen de borst en de buik. Deze dient scherp te zijn afgetekend en er mag geen sprake zijn van een karteling. Een niet scherpe afscheiding moet als fout worden aangemerkt in deze rubriek. Verder moet deze vogel schachtstrepen in het rugdek laten zien. Vogels die niet volledig zijn uitgekleurd, jonge vogels dus, zullen vaak geen schachttekening laten zien. Dit is natuurlijk fout en wordt als zodanig in deze rubriek bestraft. De kleur van de schachttekening moet crèmebruin zijn. Bij de term “goed” in deze rubriek krijgt de vogel 32 punten en bij “prima” zullen er 33 punten worden toegekend.

Als in al deze rubrieken het predicaat goed kan worden gegeven dan krijgt deze vogel de volgende punten toegekend; 27 – 8 – 5 – 17 – 32 wat goed is voor 89 punten totaal. Kunnen we zeggen dat alles prima is dan krijgt de vogel 28 – 8 – 5 – 18 – 32 wat goed is voor een totaal van 92 punten. In de rubrieken 1, 2, 4 en 5 kan een punt extra gegeven worden om de vogel als kampioen aan te merken. De vogel heeft dan het maximum aantal punten van 93 punten.

Het zal duidelijk zijn dat als er mindere kwalificaties in bepaalde rubrieken gegeven moeten worden dat dan het puntenaantal naar beneden zal gaan.
Mocht je meer willen weten over deze vogel en wat er over in de standaardeisen staat, kijk dan op de site van de NBvV.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

Keurbrief Tropen