Keuring / keurdag

Vele kwekers kijken er naar uit, voor andere is het een soort van veldslag..... De keuring / keurdag. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n dag. in dit artikel gaat ik dat proberen uit te leggen voor hen die dit nog nooit hebben gezien / meegemaakt.

In de vroege ochtend gaat een keurmeester op pad, om bij de vereniging die hem gecontracteerd heeft de keuring te verrichten. Je zegt gecontracteerd? Ja zeker iedere keurmeester krijgt een contract toegestuurde zodat ze samen een afspraak hebben voor die ene dag, zodat ze beide weten dat er een afspraak ligt. Vaak is deze afspraak al een jaar of verder van te voren vast gelegd.

De keurmeester komt vervolgens naar de door de vereniging doorgegeven keurlocatie. Bij binnenkomst gaan de keurmeesters meestal eerst even de zaal in om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de vogels die die dag gekeurd moeten worden. Na een bakkie koffie en even bijkletsen met overige keurmeesters en andere aanwezigen, gaat de keurdag beginnen. De vereniging mag bepalen op welke groep vogels een keurmeester wordt ingezet, maar vaak wordt deze keuze aan de keurmeester(s) zelf gelaten. Soms is er helemaal geen keuze, daar er die dag maar één keurmeester is voor bijvoorbeeld de tropische vogels. Iedere keurmeester is opgeleid voor een bepaalde sectie vogels, bijvoorbeeld kleurkanaries. een andere keurmeester is weer opgeleid om de postuurkanaries te mogen keuren. Maar er zijn ook keurmeesters die meerdere cursussen hebben gevolgd en dan zowel de kleur- als de postuurkanaries mogen keuren.

Nadat bepaald is wie welke vogels gaat keuren, wordt aan de voordrager(s) gevraagd of men de eerste kooien van de stelling wil halen en op de tafel voor de keurmeester neer wil zetten. De keurmeester gaat in de tussentijd de keurbriefje voorbereiden, door er zijn naam en de datum van de keurdag op te zetten. Als de eerste vogels op de tafel gezet zijn, kan de keurmeester beginnen met het beoordelen van de vogel. Om een beeld te krijgen hoe bijvoorbeeld een keurmeester tropische vogels tegen een vogel aankijkt, wil ik u verwijzen naar de rubriek "Door de ogen van ..." die u hierboven aan de website vindt, daar wordt u aan de hand meegenomen door een keurmeester.

Als de keuring een tijdje onderweg is, zijn er uiteraard al de nodige keurbriefjes geschreven. De meeste keurmeesters geven de keurbriefjes, van de vogels die niet in aanmerking komen voor de prijzen, alvast af aan de mensen van de administratie. Dit om deze mensen alvast de gelegenheid te geven om de bijbehorende punten in het systeem te zetten, zodat er aan het einde een catalogus gemaakt kan worden. De keurbriefjes van de vogels die in aanmerking komen voor de prijzen worden door de keurmeester bewaard. Dit omdat de keurbriefjes van de prijswinnende vogels vaak opnieuw geschreven moeten worden. Hoezo moet dit dan vraagt u zich misschien af, nou omdat de regels voorschrijven dat er onderscheid in punten moet zijn tussen prijswinnende en niet prijswinnende vogels.

Als de keurmeester vervolgens aan het einde van de groep of blok vogels is gekomen waarbinnen een bepaald aantal prijzen verdeeld moeten worden, wordt de (indien aanwezig) keurmeester(s) die de zelfde soort vogels keuren gevraagd om even mee te kijken en beoordelen welke vogel uiteindelijk de beste vogel is. Na dit overleg schrijft de keurmeester die definitieve keurbriefjes uit voor de prijswinnende vogels. Meestal zetten de andere aanwezige keurmeesters ook nog netjes hun handtekening en stempel op het keurbriefje. De overige en prijswinnende keurbriefjes kunnen nu ook naar de administratie om verwerkt te worden.

Het is nu aan de organiserende vereniging om te beoordelen of er voldoende prijzen, door de keurmeester, zijn verdeeld in een bepaalde groep. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de organisatie dit aangeven aan de keurmeester, zodat hij eventueel nog meer prijswinnende vogels kan aanwijzen. Uiteraard moet het bijbehorende keurbriefje dan opnieuw geschreven worden.

Als alle vogels gekeurd zijn en alle prijswinnende vogels zijn aangewezen, is voor de keurmeester de dag ten einde. Bij sommige verenigingen dient er aan het einde van de dag nog een aantal speciale prijzen verdeeld te worden. Deze taak kan aan een keurmeester gevraagd worden, maar er zijn ook verenigingen die dit zelf bepalen. Dit is uiteraard de keuze van de organiserende vereniging

Zoals gezegd mag de keurmeester nu naar huis, maar de mensen van de vereniging hebben nog het nodige werk om er uiteindelijk voor te zorgen dat er een catalogus is op het moment dat de tentoonstelling open gaat voor het publiek.

Dit was een korte inkijk in het gebeuren tijdens een keuring / keurdag. Ik kan wel uit ervaring zeggen dat het meemaken van zo'n keuring / keurdag echt een leuke ervaring is. Dus heb je nog nooit meegeholpen aan zo'n dag en je krijgt de kans... grijp hem. Je zult er geen spijt van krijgen.