Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ De Lachduif.

lachduif

Dit keer gaan we de Lachduif eens nader bekijken. Deze vogel komt regelmatig voor op tentoonstellingen. Daar is hij te bewonderen in vele kleuren. Nu houden we het bij de wildkleur.

De Lachduif wordt gekeurd op het speciale okergele keurbriefje, dat alleen gebruikt kan worden voor duiven

In de rubriek 1 van het keurbriefje bekijken we zoals gebruikelijk de fysiek van de vogel, dus naar het model, formaat, houding en natuurlijk ook de conditie.
Net als voor alle andere vogels is de conditie van de lachduif ook van belang om goede punten te kunnen scoren. Een vogel die heel goed in conditie is zal sneller in aanmerking komen voor hoge punten dan een vogel die minder in conditie is, ervan uitgaande dat alles verder in orde is.

Een Lachduif is ongeveer 28 cm groot, gemeten van de punt van de snavel tot de punt van de staart. Hieraan voldoen de vogels vaak wel. De houding van de vogel is fier en staat in een hoek van 45 graden. Als de vogel op de grond staat, mag de staart de grond raken. Echter mag hij geen knik laten zien. Dat wil zeggen dat de staart voldoende lang is op het moment dat hij de grond raakt als de vogel in een hoek van ongeveer 45 graden staat.
Als we de Lachduif op de stok zien zitten dan zullen we zien dat hij wat meer voorover hangt. Dit is de natuur van de vogel en daar gaan we dus niet voor straffen. Het model van de Lachduif kan slank genoemd worden. Dit wil overigens niet zeggen dat de vogel iel mag zijn. In tegendeel zelfs, want als je de Lachduif van vooraf tegen zijn of haar borst kijkt, dan mogen we best wel een brede borst zien die voldoende rondingen laat zien. Hier gaat het nogal eens fout en zien we vogels die beslist geen brede borst hebben. Deze vogels komen dan ook iel over en soms zien we vogels waar we van vooraf onder de vleugels kunnen kijken. Jullie zullen begrijpen dat dit niet volgens de standaard eisen is en dus zullen daar strafpunten voor gegeven worden.
Het kopje van de Lachduif dient evenredig te zijn aan het lichaam. Kort gezegd het kopje moet bij het lichaam passen. Het kopje moet voldoende rondingen vertonen, al mag de schedel ook best wat afgevlakt zijn. Wat minder rondingen is niet erg, als er maar geen scherpe kanten aan komen, dit laatste op het oog natuurlijk.
Een normaal goede vogel zal hier een score halen van 27 punten.

In rubriek 2 wordt gekeken naar de poten en de snavel.
Hier kijken we of er geen gebreken zijn aan deze onderdelen. U weet het misschien nog wel dat er drie punten worden afgetrokken voor het missen van een nagel. Dat zijn twee punten in deze rubriek en 1 punt in de rubriek 1 en dan geldt dat voor de conditie. Natuurlijk dienen de snavel en de poten van de Lachduif schoon en gaaf te zijn. Door ze even schoon te maken voor het inbrengen, kan in deze rubriek heel eenvoudig voorkomen worden dat er punten worden afgetrokken.
Als alles goed is dan zal de vogel 8 punten scoren.

De derde rubriek is voor de bevedering.
Deze moet gaaf zijn en goed om het lichaam sluiten. Loszittende bevedering zal in deze rubriek bestraft worden en mocht het ernstig zijn dan kan er bij conditie ook wat worden afgetrokken. Dit is overigens alleen in extreme gevallen. Op zich is het ook logisch omdat de bevedering ook alles met de conditie te maken heeft. Is een vogel niet goed in orde dan zien we dat gelijk aan de bevedering.
Een goede bevedering zal hier 5 punten scoren.

In rubriek 4 gaan we kijken naar de kleur van onze gevleugelde vriend.
De Lachduif heeft een grijze kop met een duidelijke paarse gloed er overheen. In de praktijk zien we wel eens vogels waar de gloed gaat verbleken. Het rugdek van deze vogel is grijsbruin, waarbij de nadruk meer op de bruine kleur dient te liggen . Het komt er dus op neer dat de vogel meer bruin dan grijs zal laten zien. Doordat de veren op de rug langs de randen meer bruin laten zien geeft dit een gehamerde indruk. Op zich is dat dus goed want dat is wat er in het vraagprogramma wordt gevraagd.
De borst moet helder grijs zijn met een paarse gloed. Deze kleur loopt door naar het onderlijf en komen we verder naar de buik dan zal de paarse gloed minder gaan worden. De staart is grijsbruin met een duidelijk bruine waas. Door al het bruin dat een wildkleur Lachduif moet laten zien geeft hij een warme indruk. Het komt voor dat de bruine waas die eigenlijk over deze vogel ligt wat terugloopt in kleur en dat zal dan ook bestraft worden.
Is de kleur normaal goed en is er verder niets op aan te merken dan zal een score van 17 ten deel vallen aan die vogel.

De laatste rubriek op het keurbriefje behandelt de tekening van de Lachduif.
Daar zijn we dan snel mee klaar zullen jullie denken omdat de Lachduif alleen maar een band in de nek laat zien. Dit is een zwarte band die aan de bovenzijde en onderzijde begrensd wordt door een witte band. De witte band mag aan de bovenzijde gerust wat smaller zijn. Deze band kan best wel strak zijn afgetekend. Vaak zien we dat de witte begrenzing van de zwarte band bijna niet aanwezig is of dat het zwart is opgebleekt. Dit zijn fouten die zeker bestraft zullen worden. Nu zijn we er nog niet omdat de Lachduif nog meer tekening vertoont en wel onder zijn staart. De basis van de staartpennen is zwart en dit loopt door tot halverwege de staart. Deze tekening moet strak afgetekend zijn en goed zwart. Een enkele maal zie je een duif waarvan het zwart op deze plaats wat dieper van kleur had mogen zijn.

Zoals ik al vaker heb aangegeven zal ook hier een vogel die niet positief maar ook niet negatief opvalt een puntenaantal krijgen van 27 - 8 - 5 - 17 - 27 wat neerkomt op een totaal van 89 punten. Vallen vogels op kan kunnen in de rubrieken 1, 4 en 5 een punt extra gegeven worden zodat een uitstekende vogel 28 - 8 - 5 - 18 - 32 aan punten krijgt. Dit komt neer op 92 punten en dus een topvogel. Om het onderscheid te maken naar een kampioen kan de keurmeester in een van de drie eerder genoemde groepen een punt extra geven zodat een vogel uitkomt op 93 punten. Hogere punten mogen er binnen onze bond niet gegeven worden.

Veel succes met de kweek van de lachduif.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan


Keurbrief Duiven