Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Loodbekje

Loodbekje

Enige tijd terug hebben we het zilverbekje al besproken in deze rubriek en nu gaan we eens kijken naar zijn tegenhanger, namelijk het loodbekje. Ik zeg hier bewust tegenhanger omdat deze vogels toch wel veel op elkaar lijken en ook regelmatig met elkaar gekruist worden Natuurlijk zijn er verschillen in het land van herkomst. Het zilverbekje is afkomstig uit Afrika en het loodbekje daarentegen komt uit Azië. Dit ligt dus nogal een eindje uit elkaar. Een nog opmerkelijker verschil is het phaeomelaninebezit (bruine kleur) van de vogels. Het zilverbekje heeft dit veel meer dan het loodbekje en daardoor toont het zilverbekje veel warmer van kleur dan het loodbekje. Het loodbekje wordt in vele kleurslagen gekweekt en zoals te doen gebruikelijk gaan we nu stilstaan bij de wildkleur van deze vogel. Als we nog verder zijn in deze reeks artikelen dan zullen zeker een aantal kleurslagen besproken gaan worden.

Deze vogel wordt gekeurd op het gele standaardkeurbriefje voor tropische vogels. We gaan stil staan bij de rubrieken op dit formulier.

In rubriek 1 komt het formaat, model, houding en conditie aan de orde.
Om te beginnen moet een vogel die naar de tentoonstelling wordt gebracht altijd optimaal in conditie zijn. Is deze dat niet dan zal dit doorwerken naar alle onderdelen die vermeld staan op het keurbriefje omdat een dergelijke vogel zich niet optimaal zal laten zien. Een vogel die niet goed in conditie is, kan dan ook niet voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.
Het Loodbekje is een slanke vogel die wat langgerekt overkomt. Dit wil niet zeggen dat we een lange spriet moeten zien, maar een slanke vogel waarbij het formaat en het model een geheel vormen. Hierdoor ontstaat er voor het oog een slanke vogel die wat kleiner is dan het zilverbekje. De maat die gevraagd wordt voor het loodbekje is 11 cm en dat is gemeten vanaf de punt van de snavel tot aan de punt van de staart.
Bekijken we de vogel van opzij dan dient de ruglijn nagenoeg recht te zijn. Een deuk in de nek is dus niet juist. De borstlijn moet vanaf de keel tot aan de poten een regelmatig gebogen lijn vormen. Een scherpe of uitgezakte borst is dus niet goed en hetzelfde geldt voor een uitgezakte broek. Van voor gezien mag de vogel niet iel zijn. Hij mag best laten zien dat hij een borstkast heeft, al is deze altijd smaller dan we gewend zijn bij een zilverbekje.
Het loodbekje is een rustige vogel en zo zal hij ook op de stok moeten zitten. Hij moet zich fier laten zien met zijn lichaam los van de stok. Poten die doorgezakt zijn is niet goed. De vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen worden en deze moeten op de stuit bij elkaar komen, waarbij ze elkaar niet mogen overlappen. Als de vleugels elkaar overlappen of kruisen, dan is er bijna altijd iets mis met het model van de vogel. Deze is dan gewoon te smal en dat wordt dan ook gestraft.
Fouten die we in deze rubriek tegen komen hebben vaak te maken met de conditie van de vogel of met het type. Met type bedoelen we de combinatie van formaat en model, die dus goed bij elkaar moeten passen. Een normaal goede beoordeling in deze rubriek is 27 punten.

In rubriek 2 wordt gekeken naar de snavel en de poten van de vogel.
Hier kijken we of de snavel bij het kopje past en of er een mooi gebogen lijn is met de schedel. Bij de poten kijken we naar vergroeiingen aan de poten en de tenen en nagels. Ook wordt gekeken of er geen verruwing op de poten zit. Vaak ziet dit er bij deze vogels goed uit, maar een beetje babyolie kan altijd helpen. Bedoeld wordt dat voor de vogels ingebracht worden naar de tentoonstelling de pootjes en snavel ingesmeerd worden met een beetje babyolie. Hierdoor wordt alles gladder en glanzender.
Een normale score in deze rubriek is 8 punten.

In rubriek 3 wordt gekeken naar de bevedering.
De bevedering heeft natuurlijk ook alles met de conditie te maken. Dit zou dus in kunnen houden dat een vogel tweemaal gestraft wordt omdat zijn bevedering niet helemaal in orde is. Dit is zeker niet de bedoeling, omdat een fout maar eenmaal bestraft dient te worden. Hierbij kan gekeken worden naar de aard van de fout van de bevedering. Zit de vogel niet goed en strak in de veren dan kun je dit aanmerken als een conditieprobleem en dan dien je daar wat over te zeggen bij conditie. Mist een vogel bijvoorbeeld veren dan hebben we te maken met een duidelijk bevederingsprobleem dat we gaan straffen bij bevedering, in deze rubriek dus.
Een normale score in deze rubriek is 5 punten.

In rubriek 4 kijken we naar kleurdiepte en de kleurregelmatigheid van de vogel.
Het loodbekje behoort een zo egaal mogelijk bruin gekleurd rugdek te hebben. De vleugelpennen dienen daarbij zwartbruin van kleur te zijn. De wangen van de vogel dienen wit te zijn en de borst en buikkleur crèmewit. Het heeft voor de borstkleur de voorkeur dat deze zo wit mogelijk is. De kleur van de wangen laat nogal eens te wensen over doordat de bevedering daar niet goed aansluit. Hierdoor kijk je als het ware tussen de bevedering. Dat is natuurlijk niet juist en dat kost dus punten. De kleurregelmaat laat op het rugdek ook nog wel eens te wensen over. Door met de kweek hierop te selecteren kan een stam omhoog worden gehaald.
Een goede score in deze rubriek is 17 punten.

In de vijfde en laatste rubriek wordt gekeken naar de tekening van de vogel.
Het loodbekje heeft een aantal tekeningonderdelen, zoals de hamertekening op de bovenschedel, de kleurscheiding van de schedel, teugel en wangen en de flanktekening. Op zich is dit een hele mond vol, maar in de praktijk komt het er op neer dat het Loodbekje een hamertekening moet laten zien op zijn bovenschedel, die qua kleur donkerder moet zijn dan de schedel. Dit laatste natuurlijk om hem goed waar te kunnen nemen. Daarnaast moet de afscheiding van de wangen strak en zo regelmatig mogelijk verlopen en daarbij dient de bevedering natuurlijk goed gesloten te zijn. Verder zal een top loodbekje een goede flanktekening laten zien die bruin van kleur is op een crèmewitte ondergrond. Een normale, of goede beoordeling, in deze rubriek is 32 punten.

Tellen we nu de punten van de rubrieken bij elkaar op dan zien we 27 – 8 – 5 – 17 – 32, dit is een totaal van 89 punten. Met name in de rubrieken 1, 4 en 5 kunnen meer punten gegeven worden om de score van de vogel te verhogen, zoals 28 – 8 – 5 – 18 – 33, dit geeft een totaal van 92 punten. Natuurlijk kunnen van de genoemde rubrieken ook punten worden afgetrokken omdat een en ander niet volgens de standaardeisen van de NBvV is. Komt de vogel in aanmerking voor een kampioenschap en is het verantwoord om een punt extra te geven aan de vogel, dan kan rubriek 1, 4 of 5 met een punt worden verhoogd en dan komt de vogel op de maximale score van 93 punten.

Loodbekjes zijn regelmatig op tentoonstellingen te zien en daar zitten vaak ook heel fraaie exemplaren bij. Het is dan zeker niet onmogelijk om toploodbekjes naar een tentoonstelling te brengen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u de beschikking hebt over goed kweekmateriaal. Met enige moeite is dat zeker te vinden.
Succes met deze eenvoudige maar fraaie vogel.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

Keurbrief Tropen