Aanvulling op artikelen door de ogen van ...  

Vanaf TT-seizoen 2016 kan aan een vogel 95 worden toegekend.

Dit om onderscheid te maken tussen de prijswinnaars. De artikelen zijn hier niet op aangepast. Dus daar waar je 93 punten leest kan ook 94 of 95 punten staan.

Dit houdt dus in dat er in 2 of 3 rubrieken een punt extra gegeven kan worden.

   

Door de ogen van de keurmeester ~ Timor zebravink.

In deze aflevering gaan we eens kijken naar een vogel die toch met enige regelmaat wordt aangeboden voor een keuring. We bekijken aan de hand van het keurbriefje deze keer de Timor zebravink. Voordat we deze vogel gaan keuren, kijken we eerst goed of het qua type inderdaad een Timor zebravink is.
Hier kijken we speciaal naar omdat deze soort heel erg afwijkt van de standaard zebravink en dat moet ook zo blijven. Blijkt bij de eerste oogopslag dat er veel kenmerken van een standaard zebravink in zitten dan zal deze vogel niet gekeurd worden als een Timor zebravink maar als een standaard zebravink. Duidelijk zal zijn dat een dergelijke vogel dan niet hoog zal scoren, omdat er dan namelijk sprake is van een veel te kleine standaard zebravink.
Timor zebravinken worden gewoon gekeurd op het blauwe zebravinkenkeurbriefje. Net als bij de standaard zebravinken wordt de man gekeurd in schaal 1 en de pop in schaal 2. Daar zitten dus geen verschillen in.

In rubriek 1 kijken we naar het formaat, model, houding, conditie en bevedering.
Het formaat van de Timor zebravink kun je niet erg groot noemen. Deze vogel meet slechts 8,5 centimeter, gemeten vanaf de punt van de snavel tot aan de punt van de staart. Het is dus een heel klein vogeltje dat ook nog eens slank moet zijn. De verhoudingen moeten met elkaar overeenkomen en niet storend op elkaar inwerken.
De ruglijn van de Timor zebravink moet iets gebogen zijn, dit natuurlijk gezien vanaf de zijkant. Ter hoogte van de nek moet een kleine inkeping te zien zijn. Op dit punt wijkt de Timor zebravink duidelijk af van de standaard zebravink. Is er sprake van een opgevulde nek dan zal dit puntenaftrek opleveren. De borstlijn van deze vogel moet regelmatig gebogen zijn en de borst mag beslist niet te zwaar zijn.

De Timor zebravink zit wat minder fier op de stok dan de standaard vogel. Eigenlijk is er sprake van een iets meer liggende houding, al mag ook een Timor zebravink beslist niet op de stok gaan hangen. Met doorgezakte poten zitten, is ook voor deze vogel een fout. Het kopje van deze vogel is wat afgeplat van vorm. Door deze vorm is het oog ook niet geheel centrisch in het hoofd geplaatst. Dit is dus geen fout maar een kenmerk van de soort.
De bevedering moet gaaf zijn en strak langs het lichaam worden gedragen. De vleugels moeten ook strak langs het lichaam gedragen worden en op de stuit bij elkaar aansluiten.
Als alles in deze rubriek goed is dan kunnen er 27 punten gegeven worden. Hebben we er prima of uitmuntende onderdelen bij zitten dan kunnen we opwaarderen tot 28 of zelfs tot 29 punten.

In rubriek 2 wordt gekeken naar de grootte en vorm van de kop en de snavel.
De snavel is spits en niet zoals bij de standaard vogel kegelvormig. De snavel/schedellijn moet wel een vloeiend verloop hebben. De snavel mag natuurlijk niet ruw zijn. Deze mag dus niet storend zijn. In de rubriek 1 is al aangegeven dat deze soort een wat afgeplat kopje heeft. Dit hoort zo en is goed te noemen.
In deze rubriek worden bij weinig of geen afwijkingen 8 punten gegeven.

De kwaliteit van de poten zijn van belang bij de beoordeling in rubriek 3.
Gekeken wordt of de poten gaaf zijn en voorzien zijn van vier tenen, die allen voorzien zijn van een nagel. Daarnaast wordt gekeken of de poten glad zijn en of ze geen schubben of andere mankementen vertonen. Wat je als liefhebber kunt doen om de poten wat gladder te maken, is al regelmatig aangegeven in deze artikelenreeks.
Een normale score in deze rubriek is 5 punten.

In rubriek 4 kijken we naar de kleur van de vogel.
Binnen de standaardeisen wordt er maar één kleur gevraagd en dat is de wildkleur. Worden Timor zebravinken aangeboden in een andere kleurslag dan zullen zij in overeenstemming met de standaardeisen niet gekeurd worden als Timor zebravink. De wildkleur van de Timor zebravink wijkt duidelijk af van de standaard zebravink. Bij de standaard vragen we een zo diep mogelijke grijze kleur. Hier is bij de Timor zebravink geen sprake van omdat we daar een meer grijsbruine kleur vragen voor het rugdek. De buikkleur moet crème van kleur zijn en daarbij zal de kleur bij de man wat lichter zijn dan bij de pop. De rugdekkleur van de pop zal iets donkerder zijn dan bij de man en dit is allemaal volgens de standaard. De pop laat een grijsbruine wangkleur zien en de man toont zijn kenmerkende oranje bruine wangvlek. Natuurlijk moet de kleur van de Timor zebravink ook zo egaal mogelijk zijn.
Als alles goed is binnen deze rubriek dan zal er 17 punten voor de man worden toegekend en voor de pop zal het puntentotaal 32 zijn. Blinkt een vogel uit in de kleur of de kleurregelmatigheid dan kan hier een punt aan worden toegevoegd.

De laatste rubriek op het keurbriefje gaat over de tekening van de vogel.
Zowel de pop als de man van de Timor zebravink laten dezelfde tekening onderdelen zien als de standaard zebravink. Uiteraard zijn deze onderdelen in verhouding met het formaat van deze vogel en ze zullen daardoor ook veel minder sprekend zijn. De zebratekening die de man vanaf zijn borst tot aan zijn snavel laat zien is vaag aanwezig. Deze tekening mag aan de zijkanten iets duidelijker zijn en deze moet doorlopen tot de ondersnavel. Dit tekeningsonderdeel mag beslist niet zo sprekend zijn als bij de standaard zebravink. De borstband bij de man moet over de volle breedte van de borst lopen en is in het midden ongeveer 2 millimeter breed. De flanken van de man laten regelmatige ronde witte stippen zien, maar de kleur van de flanken is niet zo diep kastanjebruin als bij de standaard zebravink. De flankkleur laat een meer gele waas zien die over het kastanjebruin heen ligt.

Bij poppen moet de afscheiding tussen de borst- en de buikkleur strak zijn. De oogstreep moet eveneens strak zijn afgetekend. De flankkleur bij de poppen is donker crème.
Een veel voorkomende fout bij de Timor zebravinken is de staarttekening. Vaak komt het voor dat deze niet compleet is. In de standaard wordt een volledige staarttekening gevraagd en die moet de vogel dan ook tonen. Doet deze dat niet dan worden hiervoor punten afgetrokken, dit naar gelang de ernst van de fout.
Als er geen opmerkingen in positieve- of negatieve zin zijn te geven in deze rubriek dan zullen hier voor de man 32 punten en voor de pop 17 punten worden toegekend. Blinkt een vogel uit op één of meerdere onderdelen dan kan een punt extra worden gegeven.

Zetten we nu de punten voor de man op een rijtje dan komt daar het volgende uit voor een normaal goede vogel 27 – 8 – 5 – 17 – 32 is totaal 89 punten. Voor een prima man zien we een score van 28 – 8 – 5 – 18 – 33 is goed voor 92 punten. Doen we dit hetzelfde voor de pop dan zien we voor een goede pop de score van 27 – 8 – 5 – 32- 17 is goed voor 89 punten. Een uitstekende pop krijgt 28 – 8 – 5 – 33 – 18 wat goed is voor 92 punten. In de rubrieken 1, 2, 4 en 5 kan een punt extra worden gegeven om een vogel kampioen te maken. Deze vogel heeft dan 93 punten.
Regelmatig zijn er Timor zebravinken op een keuring te zien die hoog scoren.

Ton Koenen

Overname is zonder schriftelijke toestemming NIET toegestaan

Keurbrief Zebravinken