Uitleg CITES, EU-verordening

Opmerking vooraf

Ik heb geprobeerd om de wetteksten te vertalen naar een voor iedere liefhebber te begrijpen verhaal. Mocht u meer willen weten of de originele teksten willen lezen, dan verwijzen we u naar de website van het CITES-buro. U kunt deze website vinden op: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend

CITES lijst 1
CITES lijst 2
CITES lijst 3
EU-verordening Bijlage A
EU-verordening Bijlage B
EU-verordening Bijlage C
EU-verordening Bijlage D
EU-verordening Bijlage X

Aanvragen van CITES-vergunningen voortaan digitaal

Persbericht | 29-03-2011
Vanaf 1 april kunnen CITES klanten de aanvragen voor CITES-documenten en EG-certificaten digitaal indienen. Dit gebeurt met behulp van een elektronisch formulier. Iedere aanvrager krijgt onder zijn relatienummer bij Dienst Regelingen toegang tot ‘Mijn dossier’. Dit is een digitaal persoonlijk dossier. Vanuit dit dossier kan de aanvrager het formulier downloaden, invullen en weer opsturen.

Minder fouten
Dienst Regelingen heeft veel ervaring met digitaal aanvragen van subsidies en vergunningen. De uitvoering van de grote landbouwregelingen gebeurt al enkele jaren digitaal. Het elektronisch indienen van aanvragen heeft voordelen voor de klant en voor Dienst Regelingen. Bij digitaal aanvragen is de kans op fouten of onvolledigheid veel kleiner dan bij aanvragen op papier. Dit komt omdat de aanvrager stap voor stap door het formulier wordt geleid. Bovendien gaat het verwerken van digitale aanvragen makkelijker, waardoor de klant sneller een reactie krijgt.

Online hulp
Mochten er toch onduidelijkheden voorkomen bij het invullen, dan is het mogelijk het DR-Loket te bellen. Een medewerker kan dan online op het scherm van de aanvrager meekijken en aanwijzingen geven.

Voor wie geen internet gebruikt
Voor klanten die geen gebruik maken van internet is er een aangepast papieren formulier. Dit kan opgevraagd worden bij het DR-Loket. Oude formulieren kunnen vanaf 1 april niet meer gebruikt worden.

klik hier voor de site van het ministerie.


CITES lijst 1

Deze lijst bevat soorten die in het wild met uitsterven worden bedreigd. Handel in deze soorten is niet toegestaan als deze soorten uit het wild komen, of als ze eerste generatie (F1) nakweek zijn.

Terug naar boven


CITES lijst 2

Deze lijst bevat soorten die in het wild met uitsterven kunnen worden bedreigd. Tevens staan op deze lijst soorten die sterk lijken op soorten die op CITES-lijst 1 staan.

Voor vogels genoemd in CITES II is een gesloten ring en een bewijs van herkomst verplicht bij elke vorm van commerciële handeling. Voor het houden zonder oogmerk tot commerciële handeling of kweken niet.

De wetgever ziet tentoonstellingen ook als commerciële handeling, dus ongeringd? Niet doen. Grote kans dat de vogels bij een inspectie in beslag genomen worden.

Terug naar boven


CITES lijst 3

Deze lijst bevat soorten, die door 1 of meerdere landen op deze lijst zijn gezet, om te voorkomen dat ze met uitsterven worden bedreigd.

Terug naar boven


EU-verordening Bijlage A

Ringplicht
Deze vogels dienen te zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring.

Bezit
U mag deze vogels alleen houden als u de benodigde CITES-papieren in uw bezit hebt.

Import en Export
Voor invoeren in, alsmede het uitvoeren en wederuitvoeren uit de Europese Gemeenschap van deze vogels, is een CITES-vergunning noodzakelijk. U dient deze vergunning te hebben voordat deze vogels getransporteerd mogen worden.

Binnen de Europese Gemeenschap mogen deze vogels alleen verhandeld of overgedragen worden als u de juiste papieren bezit.

Terug naar boven


EU-verordening Bijlage B

Ringplicht
Deze vogels dienen te zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring.

Bezit
U mag deze soort houden zonder vergunning of registratieplicht. Uitgezonderd de vogels die geen gesloten pootring hebben. Bij deze vogels dient u aan te tonen hoe u in het bezit bent gekomen van deze vogels.

Import - Export
Het de Europese Gemeenschap invoeren, uitvoeren of wederuitvoeren van deze vogels is alleen toegestaan als u de juiste papieren bezit.

Binnen de Europese Gemeenschap mogen deze soorten vrij verhandeld en overgedragen worden.

Terug naar boven


EU-verordening Bijlage C

Ringplicht
Deze vogels hoeven niet voorzien te zijn van een naadloos gesloten pootring. Het wordt echter wel geadviseerd om deze vogels te ringen

Bezit
U mag deze soort houden, zonder vergunning of registratieplicht.

Import - Export
Het invoeren van deze vogels is toegestaan uit landen buiten de Europese Gemeenschap, wanneer u een certificaat van oorsprong of een uitvoervergunning van het land van herkomst heeft.

U heeft een uitvoervergunning nodig als de vogels afkomstig zijn uit het land die de betreffende soort op de bijlage heeft laten zetten. In de overige gevallen volstaat een certificaat van oorsprong. U heeft wel altijd een kennisgeving van invoer nodig.

Voor uitvoer uit de Europese Gemeenschap is een uitvoervergunning nodig. Voor handel en overdracht binnen de Europese Gemeenschap is geen certificaat of vergunning vereist.

Terug naar boven


EU-verordening Bijlage D

Ringplicht
Deze vogels hoeven niet voorzien te zijn van een naadloos gesloten pootring. Het wordt echter wel geadviseerd om deze vogels te ringen

Bezit
U mag deze soort houden, zonder vergunning of registratieplicht.

Import - Export
Voor uitvoer van deze vogels is geen uitvoervergunning vereist. Voor handel en overdracht binnen de Europese Gemeenschap is geen certificaat of vergunning vereist.

Het invoeren van deze vogels van buiten de Europese Gemeenschap is toegestaan wanneer u een kennisgeving van invoer heeft.

Terug naar boven


Bijlage X

Vogels die vermeld staan op de bijlage X zijn soorten die staan op Bijlage A, maar worden zoveel in gevangenschap gekweek dat er bijna geen wilde exemplaren meer worden verhandeld.

Als een soort is opgenomen in Bijlage X mag deze vrij worden verhandeld en overgedragen binnen de Europese Gemeenschap, mits de vogel is voorzien van een naadloos gesloten pootring. Is de vogel niet voorzien van een naadloos gesloten pootring, dan is een EG-certificaat vereist.

Het is niet verplicht om vogels die op Bijlage X staan te voorzien van een naadloos gesloten pootring. Dit wordt echter wel geadviseerd, om aan te tonen dat de vogel in gevangenschap is gekweekt.

Voor vogels die zijn opgenomen in Bijlage X is het niet verplicht om een registratie bij te houden. Dit geldt voor zowel geringde als niet-geringde vogels.