Het keurbriefje.

De keurmeester schrijft tijdens iedere tentoonstelling, maar soms ook tijdens een jongvogeldag of tafelkeuring, een keurbriefje van alle aanwezige vogels. Dit kan voor de liefhebber een positief keurbriefje zijn, maar soms moet de keurmeester ook een minder positief keurbriefje schrijven. Maar wat bedoelt die keurmeesters nou met al die kreten die hij op het rechterdeel van het briefje schrijft. Wat hij precies bedoelt is absoluut geen geheim en ga ik u hier proberen uit te leggen.

In het rechterdeel van het keurbriefje geeft de keurmeester via een aantal vooraf afgesproken kreten aan wat hij van de kwaliteit van een bepaald onderdeel van de vogel vindt. Deze kreten zijn afgesproken door de vertegenwoordigers van de keurmeestersvereniging en worden in principe door alle keurmeesters gebruikt. Uiteraard gebruikt een keurmeester wel eens een eigen woord of een uitdrukking die regionaal bekend is. Dit is absoluut niet fout, maar geeft een keurbriefje soms een eigen uitstraling.

Om u een beeld te geven van de gebruikte kreten heb ik hieronder een tabel gemaakt met deze kreten. Zo als hierboven al geschreven kan deze tabel nooit helemaal compleet zijn, daar een keurmeester, soms een eigen kreet of uitdrukking gebruikt, om te verduidelijken wat hij bedoeld.

-2 punten-1 punt0 punten+1 punt+2 punten
Erg iel
Moet veel
Erg slecht
Erg matig
Moet meer
Moet nog
Moet strakker
Moet scherper
Onvoldoende
Matig
Al goed
Vrij goed
Goed
Kan nog net
Mag nog net
Kan net iets
Kan nog iets
Prima
Heel goed
Fraai
Mooi
Perfect
Schitterend
Subliem
Eenmalig
Erg fraai
Uitmuntend

Nu u weet welke kreten er zoal gebruikt worden, kunt u deze kreten vertalen naar de rubrieken op de keurbriefjes. De keurmeesters van de kanaries hebben, voor bijna iedere soort, de beschikking over een eigen keurbriefje, daar deze allemaal hun specifieke kenmerken hebben en daar ook op beoordeeld moeten worden. Welke keurbriefjes dit precies zijn kun u vinden in het menu aan de linkerzijde onder "Keurbriefjes".
De keurmeester van de zang-, kleur- en postuurkanaries hebben de beschikking over 46 keurbriefjes. Dit zijn er 4 voor de zangvogels, 1 voor de kleurkanaries en de overige voor de verschillende soorten postuurkanaries.
De keurmeesters van de tropische vogels hebben de beschikking over 6 keurbriefjes. Zij hebben een specifiek keurbriefje voor de zebravinken, de Japanse meeuwen, de gouldamadines, de kwartels en voor de duiven. Alle overige soorten worden gekeurd op het gele keurbriefje met de afbeelding van een tropische vogel.. Ook deze briefjes kunt u via het menu-item "keurbriefjes" aan de linkerzijde vinden.
Tot slot zijn er voor de parkieten ook nog een aantal keurbriefjes. Deze keurmeesters hebben de beschikking over 3 keurbriefjes. Zij hebben een specifiek keurbriefje voor de grasparkieten en eentje voor de agaporniden, de overige soorten worden eveneens gekeurd op een geel keurbriefje, maar dan met de afbeelding van een parkiet.

Als voorbeeld ga ik nu even uit van een keurbriefje voor de tropische vogels, maar de manier van tellen is voor alle keurbriefjes gelijk. Ik ga dus kijken naar het gele briefje met de tropische vogel er op. Een voorbeeld hiervan ziet u na dit artikel, maar kunt u ook altijd raadplegen aan de linkerzijde in het menu-item "Keurbriefjes".
Op dit briefje kijken we naar schaal 1. Als we de punten in schaal 1 optellen komen we op een totaal van 100 punten. Dit is in de praktijk niet haalbaar, daar dit de perfecte vogel zou zijn, die 100 procent voldoende aan de standaardeisen voor deze vogel. Een keurmeester werkt met het volgende rijtje van boven naar beneden. 27 - 8 - 5 - 17 - 32, dit geeft een totaal van 89 punten. De kreten die hij aan de rechterkant gebruikt heeft, zorgen er voor dat deze getallen aangepast worden. Heeft de keurmeester bijvoorbeeld gezegd dat de vogel een prima formaat heeft, dan zal hij volgens bovenstaande tabel in de bovenste rubriek (want daar wordt het model beoordeeld) een punt meer geven en krijgt de vogel in deze rubriek 28 punten. Voorgaande werkt natuurlijk ook andersom, dus heeft een keurmeester over een tekeningsonderdeel, aan de rechterzijde, de opmerking gemaakt dat deze strakker moet, dan zal hij in de rubriek tekening een punt van het totaal afhalen. De vogel krijgt dan in deze rubriek 31 punten.

Op bovenstaande manier heeft de keurmeester dus de mogelijkheid om uw vogel naar waarde te beoordelen. Dit alles natuurlijk wel binnen de spelregels die zijn afgesproken betreffende minimaal en maximaal aantal te geven punten.

Keurbrief Tropen