Woorden en Termen

Hieronder volgt een uitleg van veel gebruikte woorden en termen in vogelland.

Mocht u een specifiek woord zoeken, dan kunt u klikken op de eerste letter van uw woord. Hierdoor springt u direct naar dat gedeelte van de pagina toe waar deze letter staat.


Cijfers A B C D E F G H I J K L M N O P  Q R S T U V W X Y Z Termen Cijfers

In advertenties staan vaak cijfers voor een vogelnaam, daar zit een systeem in. Het eerste cijfer geeft het aantal mannen aan dat te koop is. Het tweede getal geeft het aantal poppen aan dat te koop is. Een paar voorbeelden

2-0 - Dit betekend dat er 2 mannen te koop worden aangeboden en geen poppen.
0-2 - Dit betekend dat er geen mannen te koop worden aangeboden en 2 poppen.
5-3 - Betekend dus dat er 5 mannen te koop worden aangeboden en 3 poppen.

Maar soms zie je ook 3 cijfers met streepjes er tussen staan. Ook daar zit uiteraard een systeem achter en wel deze.

0-0-4 - Dit betekend dat er 4 jonge vogels te koop worden aangeboden maar dat het geslacht nog niet bekend is.

A

B

braakbal - onverteerbare delen uit het voedsel die in de vorm van een bal uitgebraakt wordt, bijvoorbeeld botjes (o.a. schamalijster, uilen, roofvogels, enz.)
Broedrijp - Dit betekent dat de vogel of vogels voldoende oud zijn te gaan broeden, bij kleine tropen vaak rond een jaar, bij sommige papegaaien vanaf het derde of vierde jaar. Deze term betekent niet dat het ook een klikkend koppel betreft, het gaat alleen om de leeftijd.

C

Carnivoren - Vogels die bijna uitsluitend dierlijk voedsel eten. Cites - Convention on International Trade in Endangered Species, in het Nederlands staat dit voor Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.
CITES - De afkorting staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species. Of in het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten. (Klik hier voor meer info)
Cultuurvogels - Vogels die van nature in Europa voorkomen. De dieren zijn in Nederland beschermd d.m.v. de Flora- en Faunawet. Het is in principe verboden inheemse beschermde dieren en planten te verzamelen, verhandelen, vervoeren of bezitten. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vogels die in gevangenschap zijn geboren.

D

DNA (Engels: Deoxyribonucleic acid) - Drager van erfelijke informatie
DNA-test - Methode om middels DNA in veertjes (o.a.) het geslacht van een vogel te bepalen.

E

Eieren rapen - Eitjes weghalen en vervangen door kunsteitjes tot een legsel compleet is. Dit om te proberen de jongen op dezelfde dag te laten uitkomen.
EK - Eigen kweek.
Endoscopisch onderzoek - Inwendig onderzoek om het geslacht van een vogel te bepalen.
Ental zijde - De zijde van de veer die tegen het lichaam aan zit.
Erfelijke factor - Een (on)zichtbare kleurslag die een vogel bij zich draagt en die zich tijdens de kweek kan openbaren.
Erfelijkheid - Overdracht van (on)zichtbare eigenschappen van ouders naar hun nakomelingen. (Klik hier voor meer info)
Extal zijde - De zijde van de veer die van het lichaam af zit.

F

G

Gen of genen - Drager van pakketjes DNA, die doorgegeven worden aan jongen

H

Habitat - Omgeving waarin de vogel in de natuur voorkomt, bv bossen.
Herbivoren - Vogels die (bijna) uitsluitend plantaardig voedsel eten (zaden e.d.).

I

J

K

Keurbriefje - Briefje waar het resultaat van een keuring op staat. (Klik hier voor meer info)

Koloniebroed - Met meerdere koppels van 1 soort in een vlucht of kooi broeden.

L

Legnood - Ernstige kwaal waarbij de pop haar ei niet kwijt kan, kan fataal zijn. Warmte helpt soms.
Lijnenteelt - 1 van de ouders terug paren aan 1 van de jongen. Het doel is om het beste uit deze vogels te halen. Dit wordt ook ingezet om snel een nieuwe mutatie vast te leggen. (iets voor gevorderde kwekers)

M

Mutatie - Een wijziging in 1 of meerdere genen van de vogel. Dit resulteert in een zichtbare of onzichtbare aanpassing van de vogel.

N

O

OEK - Overjarig eigen kweek.
OK - Open klasse, bv niet geringde (import)vogels of vogels met ringen van een ander.
Overjarig - Niet van het huidige broedjaar, niet altijd per sé minstens een jaar oud.
Omnivoren - Vogels die van alles eten, plantaardig maar ook dierlijk voedsel.

P

Q

R

Rantsoeneren - Een afgepaste hoeveelheid voer geven om vervetten te voorkomen.

S

Selecteren - Voor verdere kweek alleen de allerbeste vogels houden. Door uitzoeken de beste kwaliteit behouden.
Split - Een vogel die aangeduid wordt als "split vogel" draagt een niet zichtbare mutatie bij zich. Deze mutatie kan zich tijdens de kweek "plotseling" openbaren.

T

TT-kooi - Speciale kooi waarin vogels op een tentoonstelling worden geshowd.

U

V

,b>Vaanzijde - Het brede deel van de veer, langs de schacht
Vererving - Volgens een patroon krijgen van jongen. Welk patroon van toepassing is hangt af van de soort vererving. (mocht u meer willen weten over dit onderwerp, klik dan boven aan op "erfelijkheid")
,b>Vlagzijde - Het smalle deel van de veer, langs de schacht
voedseldieren - buffalowormen, meelwormen, pinkies, krekels, muggelarven, watervlooien, enz.

W

Windei - Ei met onvoldoende harde eischaal, vaak verzoorzaakt door calcuimgebrek.
Wisselbroed - Twee of meer poppen door één man laten bevruchten, meestal in aparte broedkooien. Kan nuttig zijn als de man van zeer hoge kwaliteit is.

X

Y

Z

Zachtvoer - Meestal wordt hiermee bedoeld dat de vogel (ook) universeelvoer eet, dus niet alleen zaden.

Termen

 

Cijfers A B C D E F G H I J K L M N O P  Q R S T U V W X Y Z Termen